Er du vår nye seksjonsleder for Geo- og laboratorieseksjonen?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I Region nord er det ledig stilling som seksjonsleder ved for geo- og laboratorieseksjonen. Seksjonen er en av 5 fagseksjoner ved ressursavdelingen og har til sammen 46 høyt kvalifiserte medarbeidere lokalisert på 5 ulike steder i Nord- Norge. Stillingen medfører derfor noe reisevirksomhet.

Seksjonen ledes av seksjonsleder i samarbeid med leder for laboratorium og leder for grunnboring, disse rapporterer direkte til seksjonsleder.

Geo- og laboratorieseksjonen yter tjenester innenfor fagområdene geoteknikk, veg og materialteknologi, skred, hydrologi, geologi, laboratorieanalyser og grunnboring. Medarbeidernes kompetanse utnyttes i hele regionen og det samarbeides tett både internt og mot andre avdelinger. I tillegg er det god kontakt til og godt samarbeid med tilsvarende kompetansemiljøer i øvrige regioner og Vegdirektoratet.

 

Hva skal du jobbe med?

Som seksjonsleder har du faglig ansvar, overordnet budsjettansvar og personalansvar for seksjonen og du rapporterer til avdelingsdirektøren. Du inngår i ressursavdelingens ledergruppe, og har således et medansvar for videreutviklingen av ressursavdelingens kompetanse og bemanning samt etterlevelse av etatens og avdelingens strategier og verdier.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning. 

 

Hvem er du?

Vi krever utdanning fra universitet eller høgskole, minimum treårig med relevante fagkombinasjoner. Du bør helst ha bakgrunn fra fagområder knyttet til seksjonens fagområder. Kravet om utdanning kan likevel fravikes dersom du har gode personlige forutsetninger for stillingen og sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene. 

Det er ønskelig med tidligere ledererfaring og interesse for lederfaget.

Personlig egnethet vektlegges og vi ønsker blant annet at du:

  • Har gode samarbeidsegenskaper
  • Er en motivator som ser og bruker hver enkelt medarbeiders kompetanse
  • Har gode muntlige og skriftlige formuleringsevner

Kontorsted vil fortrinnsvis være Bodø. Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering eller at slik kan gis.

 

Om stillingen:

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • egne lederutviklingsprogram
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

 

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos avdelingsdirektør Marianne Eilertsen på tlf. 482 20 797 eller e-post: marianne.eilertsen@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger