Er du vår nye prototypeutvikler?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ledig stilling overingeniør(1087)/rådgiver(1434). 

I Avdeling for Nettverksoperasjoner søker vi en nysgjerrig prototypeutvikler som skal inngå i en seksjon hvor hverdagen preges av høyt tempo og bred teknisk kompetanse, med stor grad av variasjon i arbeidsoppgaver. 

Om du er nysgjerrig, kreativ, ikke er redd for å "tenke utenfor boksen" for å finne smarte løsninger, synes det er moro å teste ut nye språk og rammeverk, og trives med å lage kortreiste prototyper i tett samarbeid med sluttbrukeren, så er det kanskje deg vi ser etter.

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning: 

  • Det kreves bachelorgrad eller tilsvarende innen teknisk naturvitenskapelige fag, primært innen maskinlæring, informasjonsteknologi, telematikk, informatikk eller kommunikasjonsteknologi. 
  • Det er ønskelig med master eller tilsvarende innen samme fagkrets. 

I særskilte tilfeller kan manglende formell utdanning utover videregående skole kompenseres med lang og relevant erfaring kombinert med relevant etterutdanning. 

Krav til tjenesteerfaring: 

  • Det er ønskelig med kjennskap til militær organisasjon og virksomhet 
  • Det er ønskelig med e-faglig operativ tjenesteerfaring 
  • Det er ønskelig med prosjekterfaring 

Særskilte krav: 

  • Det kreves meget gode språkkunnskaper i engelsk. 
  • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting. 
  • Stillingen er underlagt disponeringsplikt, jforsvarsloven, jf. forsvarstilsatteloven. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som kreativitet, initiativrikhet, samt evne til samarbeid og kommunikasjon vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver (kode 1434)/overingeniør (kode1087) i lønnstrinn 63-70/fra kr 548200 til kr 623900 pr år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Kontakt for faglig spørsmål:
Telefonnummer: 23 09 45 94

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger