Er du vår nye operative fagkoordinator for Globus-systemet?

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Forsvarets stasjon Vardø søker operativ fagkoordinator for vårt nye Globus-system. Vi søker deg som allerede har e-faglig operativ tjenesteerfaring og som ønsker å benytte denne kompetansen til å utvikle vårt Globus-system videre.

Er du selvstendig i ditt arbeid og ønsker å fordype deg i et teknisk fagfelt og samtidig sørge for å dele denne kunnskapen med andre? Da er det kanskje akkurat deg vi søker etter. Hovedoppgaven vil være å ivareta og koordinere opplæring, utvikling og kvalitetskontroll og analyse, samt utføre innsamling innen fagområdet.

Arbeidssted er Vardø og stillingen er en del av en turnus som for tiden har arbeidstid dag/kveld og helg.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre innsamling, prosessering, analyse, identifisering og rapportering innen fagområdet
 • Følge opp operativ testing og systemendringer, samt ivareta operative behov innen fagområdet
 • Kvalitetssikre produkt og utføre kvalitetskontroll innen fagområdet
 • Utarbeide, videreutvikle og lede opplæring innen fagområdet
 • Bidra til utarbeidelse av innsamlingsplaner

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • 3 års relevant e-faglig operativ tjenesteerfaring
 • Gode engelskkunnskaper
 • Førerkort klasse B

Det er ønskelig med:

 • God kjennskap til Forsvarets og E-tjenestens virksomhet
 • Tjenesteerfaring fra internasjonale operasjoner

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er selvstendig, har gode samarbeidsevner, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 

Lønn og vilkår

 • Stilling: Seniorkonsulent (kode 1363)
 • Lønn: kr 534 400 - 615 800/lønnstrinn 59 - 67, i tillegg tilstås det et kronetillegg på 8000,- pr år

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 789 86 025

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger