Er du vår nye løsningsarkitekt?

Løsningsarkitekt

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Fagsystemavdelingen i Helseetaten har ansvaret for anskaffelser, forvaltning, utvikling og videreutvikling av et tjuetalls systemer som benyttes av bydeler og etater innen helse og velferdsområdet i Oslo kommune. Til sammen er vi omtrent 80 engasjerte medarbeidere som er opptatt av gode teknologiske løsninger for kommunens innbyggere og ansatte. I systemporteføljen vår finnes det både tradisjonelle hyllevaresystemer, SaaS-løsninger og egenutviklet programvare. Den siste tiden har vi i avdelingen også etablert team som utvikler løsninger ved hjelp av de store skyplattformene bl.a. med bruk av server-less og low-code verktøy.

Siden nesten alle løsninger som Fagsystemavdelingen har ansvaret for inneholder særlige kategorier personopplysninger, er vi i Fagsystemavdelingen svært opptatt av personvern og informasjonssikkerhet. Som løsningsarkitekt skal du bidra til at dette hensynet ivaretas.

En av oppgavene du sannsynligvis vil være engasjert i, er ny løsning for den kommunale barneverntjenesten. Oslo Kommune anskaffer sammen med flere andre store kommuner, en løsning som er tenkt å kunne benyttes i hele landet. Du vil her fungere som en teknologisk rådgiver og arkitekt for å sikre at kommunens funksjonelle og teknologiske behov blir ivaretatt ved valg av teknologi.

Fagsystemavdelingen ønsker å gå i retning av DevOps-praksis der avdelingen tar større ansvar for applikasjonsdrift enn det som er tilfelle i dag. Dette tenker vi skal skje gjennom at systemene driftes på anerkjente skyplattformer. Har du interesse for og erfaring med DevOps og skybaserte tjenester, er dette noe du kan engasjere deg i hos oss.

Vi har også flere andre satsninger på gang og nye utfordringer får vi til stadighet, så du vil kunne få et vidt spekter av oppgaver.

I Fagsystemavdelingen vil du jobbe sammen med ansatte med en svært variert yrkesbakgrunn. Vi er mange ansatte med utdannelse innenfor helse- og omsorgstjenester som i tillegg har mye IKT-kompetanse. Vi har også en gjeng med ansatte og innleide med teknologisk- og systemutviklingsbakgrunn som du vil jobbe mye sammen med.

Er du opptatt av brukervennlige løsninger basert på standarder og enhetlig arkitektur? Ønsker du å jobbe i et miljø som er opptatt av levere løsninger som gir verdi for brukere og ansatte innen helse- og velferdssektoren? Da kan dette være stillingen for deg. 

Arbeidsoppgaver

 • Du skal være "hands-on" i arkitekturarbeid på nye og eksisterende systemer
 • Du skal holde deg oppdatert på gjeldende standarder, metodikk og teknologi, og støtte avdelingen i kompetanseutviklingen
 • Du vil fungere som rådgiver i et bredt spekter av teknologispørsmål
 • Du skal veilede avdelingen i teknologivalg og ellers bidra til å holde faglig høy standard på all systemutvikling som skjer i avdelingen
 • Du vil delta i kommunale og nasjonale digitaliseringsprosjekter med innsiktsarbeid og design av løsninger

Kvalifikasjoner

 • Du har utdannelse innen IKT-fag, på høyskole-/universitetsnivå
 • Du har relevant erfaring med systemutvikling, helst som arkitekt
 • Du har erfaring med design og utvikling av virksomhetskritiske løsninger
 • Du må kunne uttrykke deg strukturert både muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig med erfaring i bruk av skytjenester som Amazon og Azure

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å forstå samspillet mellom teknologi og mennesker og du synes det er morsomt å levere løsninger som gir verdi for samfunnet
 • Du er teamorientert, men jobber også gjerne selvstendig
 • Du har evne til å kommunisere godt om teknologi, og tilpasser budskapet mot alle interessenter i et utviklingsløp, også de uten teknologisk bakgrunn
 • Du ønsker å tilegne deg og dele kunnskap
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges

Vi tilbyr

 • Et treårig engasjement med mulighet til forlengelse
 • Spennende og varierte oppgaver i et engasjert miljø med tverrfaglig kompetanse
 • En meningsfull jobb i IT-bransjen med tanke på å sikre gode og effektive helse- og velferdstjenester
 • Tilrettelagt faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale, avhengig av erfaring og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid. Normalarbeidstid er 37,5 timer pr uke inkl. lunsj. Muligheter for avspasering av plusstid
 • Gode pensjonsordninger og personalforsikringer
 • Et aktivt bedriftsidrettslag og tradisjon for hyggelige sammenkomster

Arbeidssted: Storgata 51, 0182 Oslo

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om. 

Kontaktpersoner

Ingun Engum Andersen
Seksjonssjef
Mobil: 970 88 170

Hvem er Oslo kommune, Helseetaten?

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er blant annet allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Vi har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsystemer på helse- og omsorgsområdet. Vi drifter 90 senger på Aker, har årlig over 160 000 pasienter på legevakt, ca. 214 000 henvendelser til legevaktsentralen og ca. 143 000 personer under tilsyn hos tannhelsetjenesten.

Helseetatens visjon er "Sammen for bedre Oslohelse". Les mer om Helseetaten.