Er du vår nye leder innen forurensing og miljø?

Funksjonsleder forurensning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter leder for Forurensningsfunksjonen. Funksjonslederen vil inngå i seksjonens lederteam. 

Funksjonens hovedoppgave er å stille krav til privatpersoner og virksomheter for å hindre forurensende utslipp, både til miljøet og til avløpsnettet.

Som forurensningsmyndighet og ledningseier, stiller funksjonen utslippskrav for private avløpsanlegg, og krav til virksomheter som slipper sitt avløpsvann til kommunalt nett. Dette er virksomheter som har påslipp av fett eller oljeholdig avløpsvann, har påslipp av prosessavløpsvann, eller har påslipp av bygge-/ anleggsvann. 

Funksjonen består av 8 høyt kompetente medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Funksjonsleder har ansvar for ledelse og drift av funksjonen. Dette omfatter personalledelse, kvalitetssikring av brev, budsjettoppfølging, HMS- og miljøstyringsarbeid og faglig ledelse av følgende oppgaver:
 • Myndighetsutøvelse og tilsyn etter forurensningsforskriften
 • Myndighetsutøvelse etter forurensingsloven
 • Innspill til forhåndsuttalelser i byggesaker
 • Innspill til planer og prosjekter innen fagfeltet vann og avløp
 • Tiltak/varsling ved utslippshendelser.
 • Funksjonsleder skal sørge for at det utvikles strategier og planer for funksjonens arbeidsområder og at funksjonens oppgaver løses på en god måte. Arbeidsområdene som funksjonen jobber med er avløp fra spredt bebyggelse, industripåslipp, oljeholdig og fettholdig avløpsvann, påslipp av bore- og byggevann, samt miljøstyring.
 • Funksjonsleder deltar i seksjonens ledergruppe og skal initiere og bidra i nødvendige endringsprosesser på seksjons- og funksjonsnivå.

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelor fra høgskole eller universitet, gjerne innen kjemi/miljø eller ingeniørfag.
 • Minimum 3 - 5 års relevant yrkeserfaring
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Arbeidserfaring med å tolke og forstå lover og forskrifter er ønskelig
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Egenskaper

 • Er en initiativtaker, som søker etter forbedringer
 • Er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har egenmotivasjon og evne til å engasjere og inspirere dine medarbeidere
 • Har stor grad av gjennomføringsevne, og er en pådriver for effektiv styring og utvikling av funksjonen
 • Jobber strukturert og er helhetstenkende.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og videreutdanning
 • Norges største kompetansemiljø innen VA
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lån av etatens hytter i marka
 • Lønnstrinn 52 til 57 som tilsvarer kr. 651 900 til kr. 722 400,- pr. år.

Kontaktpersoner

Elin Randi Frydenlund
Seksjonsleder
Telefonnummer: (+47) 23 43 74 26

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger