Er du vår nye landskapsarkitekt?

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å gå i bresjen for å utvikle Tromsø kommunes grøntstruktur og utemiljø i årene som kommer?

 Har du erfaring fra arbeid med skole- og barnehageanlegg, nærmiljøanlegg og byromsprosjekter? 

Er du kompetent og entusiastisk, og har du pågangsmot og humør? Da kan dette være jobben for deg! Tromsø er en by i vekst og dette gir store utfordringer i forvaltning og utvikling av grøntstruktur og utemiljø. Derfor søker vi nye ressurspersoner! Vi søker fortrinnsvis etter erfarne landskapsarkitekter, men vil også oppfordre nyutdannede kandidater å søke. 

Dersom du syntes prosjektarbeid, planlegging, prosjektering, forvaltning, utvikling og vedlikehold av våre fellesanlegg er spennende og innenfor ditt kompetanseområde, vil Tromsø kommune være en god arbeidsplass for deg. 

I fagenheten Park vil du arbeide tett sammen med ingeniører og landskapsarkitekter, andre interne kommunale enheter samt utførende entreprenører og private utbyggere. 

Du bør være oppdatert innen aktuell bransje og fagfelt, med god forståelse for kommunens ansvar, roller og oppgaver. Personlige egenskaper som samarbeidsevne, gjennomføringskraft, og evne til å se løsninger blir vektlagt i rekrutteringsprosessen. Vi kan love et spennende og lærerikt miljø der du får god innsikt i alle sider ved forvaltningen. Endelig definering av arbeidsoppgavene vil bli sett i sammenheng med dine kvalifikasjoner, og med fagenhetens samlede kapasitet og kompetanse. I tillegg til den faste stillingen, kan det bli aktuelt å ansette en person i i et årsengasjement. Vi ber deg derfor om å opplyse om det er aktuelt for deg i søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Du skal utvikle og gjennomføre prosjekter for å fremme utemiljø, skole- og barnehageanlegg, nærmiljø og byromsprosjekter.
 • Du skal bidra til god utvikling og vedlikehold av fellesanlegg i kommunen.
 • Du skal være prosjektleder, og sørge for at prosjekteringsprosesser drives framover.

Kvalifikasjoner

 • Fullført utdanning som landskapsarkitekt.
 • Relevant erfaring, fortrinnsvis 5 år eller mer, men nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • Erfaring med bruk av digitale standardverktøy innenfor landskapsplanleggingen, f.eks. Autocad, GIS, Adobe og teknisk beskrivelse.
 • Erfaring med offentlige anskaffelser.
 • Erfaring med prosjektledelse og oppfølging av byggeprosjekter.
 • Kunnskap om prosjektøkonomi.

Utdanningsretning og utdanningsnivå

 • Landskapsarkitekt
 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide strukturert, ryddig og selvstendig.
 • Er kreativ, løsningsorientert og fleksibel i arbeidet.
 • Har fokus og evner innen organisering, gjennomføring og formidling.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Personlig egnethet vektlegges ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagområdet.
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling.
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Pensjonsordning.
 • Moderne kontorlokaler i sentrum av Tromsø.
 • Fleksibel arbeidstid.

Annet

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!

Kontaktpersoner

Håkon Waage Gjertsen
Fagleder, Park og veg
Telefonnummer: 481 51 765

Hvem er Tromsø kommune?

Tromsø kommune  er med sine 75 000 innbyggere Nord-Norges største. Tromsø er eneste nordnorske 1800-talls trehusby som overlevde 2. verdenskrig uten store skader. Bysenteret har derfor stor betydning for nordnorsk urban identitet. Byen kan beskrives som en urban villmark, med kafeer, universitet og folkeliv i naturskjønne omgivelser. Tromsøs unike, strategiske plass i nordområdene er koblet sterkt opp mot universitetet, universitetssykehus, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har rundt 7.000 medarbeidere fordelt på 86 enheter og tjenester.

Kommunen vokser, og med et mål om nullvekst i personbiltrafikk legges opp til at utvikling først og fremst skal skje gjennom fortetting. Dette gir store utfordringer til utvikling av sentrum, utvikling av nye bolig- og næringsområder og transformasjon. Sentralt i dette arbeidet står byutvikling, en seksjon som består av rundt 100 medarbeidere fordelt på enhetene for Byplan, Byggesak, Geodata, Klima miljø og landbruk, Veg, Park, samt felles stab.