Er du vår nye kollega?

Ingeniør / sivilingeniør innen verkstedtekniske fag

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. januar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Fagskolen i Nord, som forestår høyere yrkesfaglig utdanning, har ledig 2 faste fast stillinger som ingeniør / sivilingeniør innen verkstedtekniske fag med arbeidssted Harstad.

Ansvars- / arbeidsoppgaver

 • Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskolen) i Harstad forestår en samlingsbasert utdanning med nettstøtte der ansatte ingeniører / sivilingeniører bidrar med tilrettelegging og fasilitering for at studentene skal oppnå læringsutbytte.
 • Tilrettelegge for læring for studenter og bidra i utviklingsoppgaver og prosjekter, internt og sammen med industrien i hele Norge, for styrking av fagskolens tilbud innen verkstedtekniske fag
 • Delta i prosjektrelaterte oppgaver knyttet til utvikling av fagskolens læremateriell og bidra til kompetanseutvikling innen verkstedtekniske fag.
 • Sammen med kolleger og fagskolens ledelse, tilrettelegge for et godt og effektivt læringsmiljø for våre studenter

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning med minimum av 180 studiepoeng (BSc / MSc) ,med bakgrunn innen fagområder som sveiseteknologi, materialteknologi, produksjonsteknologi, konstruksjon mm
 • IWE utdannelse (for den ene stillingen) er ønskelig
 • Relevant erfaring innen verkstedteknologiske fagområder / materialteknologi er ønskelig
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter og kunne arbeide selvstendig og i team
 • Kunne utvikle egen kompetanse og å dele sitt arbeide og sine erfaringer med sine kollegaer
 • Kunne utvikle kvaliteten på sitt arbeid og koordinere denne aktiviteten med sitt kollegium

Vi tilbyr:

 • Utfordrende oppgaver i en fagskole som forestår høyere yrkesfaglig utdanning og som skal gi utdanningstilbud utviklet i tett samarbeid med lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer og innovativt miljø med moderne teknologi og utstyr
 • Moderne kontorer, undervisningsrom, laboratorier, kantine for studenter og ansatte, mulighet for parkering i garasjeanlegg, tilgang på trimrom m.m
 • Fleksible arbeidsoppgaver og arbeidstider
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, 
 • vitnemål, attester 
 • 2-3 referanser 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

 • Søknadsfrist: 30.1.2023
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Kontaktinfo

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med avdelingsleder ved fagskolen i Nord, Jan-Are Gudbrandsen Tlf : +47 400 38 088 eller Rektor ved fagskolen i Nord, Harry Arne Haugen,  tlf: +47 414 12 880

Om oss

Fagskolen i Nord er eid av Troms og Finnmark fylkeskommune og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning til lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv innenfor en rekke fagområder med et omfang fra 60 til 120 studiepoeng, akkreditert av NOKUT. Vi er lokalisert med avdelinger i Tromsø, Harstad, Skjervøy, Honningsvåg og Kirkenes. Info om fagskolen: https://fagskole.tffk.no/.

Avdelingen for verkstedtekniske fag, lokalisert på Mølnholtet i Harstad (tidl. Statoilbygget), tilbyr i dag 2 samlingsbaserte studier som hver gir 120 studiepoeng over 3 studieår innen fordypning sveiseteknikk og konstruksjon, design og produksjon. Hvert kull er på samlinger 5 uker ved avdelingen i Harstad i løpet av ett studieår. Utdanningen består av læringsaktiviteter på nett og samlinger med laborasjoner, caser og gruppeoppgaver. Fagskolen disponerer moderne utstyr for laborasjoner, materialprøvinger, sveising, 3D printere, 3D skannere, CNC dreisenter, CNC 5-akset maskineringssenter, roboter og aktuelt utstyr innen produksjonsteknologi.  

Utdanningene har også en internasjonal godkjenning som gjør at studenter som har fullført og bestått eksamen ved fagskolen er godkjent til å ta eksamen som Internasjonal sveisekoordinator (IWT og IWE). Avdelingen søker også om internasjonal godkjenning for utdannelse av konstruktører av sveiste konstruksjoner (IWSD) og utvidelse av studiene til 180 stp. etter ønsker og behov i industrien.

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Kontaktpersoner

Harry Arne Haugen
Rektor ved fagskolen i Nord
Telefonnummer: +47 414 12 880
Jan-Are Gudbrandsen
Avdelingsleder ved fagskolen i Nord
Telefonnummer: +47 777 87 247

Hvem er Troms og Finnmark fylkeskommune?

Troms og Finnmark fylkeskommune er landets nordligste og største region. Det totale innbyggertallet er 243 311 personer. Vi er en av de største arbeidsgivere i Nord - Norge, og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport, offentlig tannhelsetjeneste , kulturminne og friluftslisliv. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig og byr på mange flotte opplevelser.

Internasjonalt samarbeid er sentralt arbeidsområde hos oss. Samisk språk og kultur står sterkt i vår region.

Velkommen til Troms og Finnmark. For mer informasjon om oss gå innom vår hjemmeside www.tffk.no