Er du vår nye IT ingeniør til IT-drift og forvaltning?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

IT-området er en viktig støttefunksjon, der IT-drift, IT-forvaltning, brukerstøtte og prosjektarbeid er sentrale arbeidsområder. 

Vi har behov for å styrke vår IT-avdeling med en IT-ingeniør som primært skal jobbe med drift og forvaltning av IT-løsninger samt IT-brukerstøtte. I tillegg vil det være aktuelt å arbeide innenfor andre fagområder på IT, som å bidra i utviklingsprosjekter og med IT-arkitektur-oppgaver.

IT-området utgjør et knippe med dyktige ressurser der hver av oss har spesifikke kompetanseområder, samt at vi alle bidrar med å hjelpe hverandre når det trengs. Vi er i ferd med å  etablere et kompetansemiljø der læring på tvers av hverandres kompetanseområder står sentralt. 

Vi ønsker deg med på laget som er teknisk kompetent og nysgjerrig på å lære mer, og som liker å jobbe med drift og forvaltning av IT-løsninger. Du må være glad i å ha tett kontakt med brukerne, da IT-brukerstøtte vil være en viktig del av hverdagen din.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og forvaltning av våre IT-løsninger, herunder MS365, Active Directory, Azure, Exchange, VMware
 • IT-brukerstøtte til ansatte
 • Delta i store og mindre prosjekter
 • Implementering og tilrettelegging av ny teknologi
 • Du vil delta i IT-risiko- og sårbarhetsvurderinger og jevnlige IT-beredskapsøvelser
 • Ta initiativ og lære nye fagområder innenfor IT-drift og utvikling, herunder datavarehus
 • Oppfølging av leverandører
 • Utarbeide dokumentasjon.

Hvem ser vi etter?

Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner:

 • Du har utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå innenfor IT 
 • Relevante sertifiseringer og erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring fra drift og forvaltning av IT-løsninger
 • Driftsteknisk kompetanse innenfor områder som virtualiseringsteknologi, backup og brannmur 
 • Erfaring med å hjelpe brukere, IT-brukerstøtte
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Flytende kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

I tillegg vil følgende kvalifikasjoner være en fordel:

 • Kompetanse og sertifiseringer fra MS365, Active Directory og Azure
 • Det er naturlig for deg å bidra til et positivt og proaktivt arbeidsmiljø
 • Kunnskap om container-teknologi
 • Nøyaktig, fleksibel og selvgående
 • Teft for, og ideer til, utvikling og forbedring av digitale løsninger og systemer.

Personlige egenskaper

 • Du er nysgjerrig og engasjert
 • Du trives med å ha mye å gjøre i en hektisk hverdag
 • Du liker å ta ansvar og initiativ 
 • Du er strukturert og nøye med dokumentasjon
 • Du har gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Du er flink til å dele kunnskap, og du bruker andres kunnskap til å videreutvikle deg selv
 • Du liker å jobbe med problemløsninger.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Hos oss får du

 • Selvstendige, varierte og fleksible arbeidsoppgaver
 • Muligheter for utvikling og påvirkning av egne oppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • Vi har kortere arbeidstid om sommeren, du vil få fleksitid med gode ordninger for avspasering
 • Introduksjonsprogram for nyansatte og fadderordning 
 • Kontor- og arbeidssted er i Oslo, sentralt plassert i grønne omgivelser ved Majorstuen 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen er en fast heltidsstilling som lønnes etter Statens regulativ som:

 • Avdelingsingeniør (kode 1085) fra kr 507.600,- til kr 574 700,- eller
 • Overingeniør (kode 1087) fra kr 583.500,- til kr 650.300,-.

Stillingsplassering og plassering av lønn er avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. Fra lønnen innbetales 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, noe som innebærer tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Ved ansettelse er det seks måneders prøvetid. 

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

 • Avdelingsdirektør IT-området: Einar Schøning, på tlf. +47 231 95 160 eller e-post: einar.schoning@stami.no

For nærmere opplysninger om søknadsprosessen, ta kontakt med:

Ytterligere informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt finner du på våre nettsider: www.stami.no

Hvordan søker du stillingen?

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge: "Søk stillingen". Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. 

Søkere med utenlandsk utdanning (både bachelor og/eller master), må legge ved sertifisert oversettelse til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikke er på et av disse språkene. Søkere må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen  (bachelor og master) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om generell vurdering av høyere utdanning. Har du ikke fått svar innen søknadsfristen, kan du legge ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Vi oppfordrer så vel erfarne kandidater som nyutdannede eller kandidater som avslutter sin utdannelse i løpet av våren 2022 til å søke på denne stillingen. Søknader vil bli vurdert fortløpende.

Tiltredelse: Snarest mulig etter avtale

Søknadsfrist: 15. mai 2022

Inkludering og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CVen). Våre lokaler er universelt utformet, og vi ønsker å legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du som søker krysser av for nedsatt funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CVen, gjør vi deg oppmerksom på at denne opplysningen kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvenvernforordningen artikkel 13 og 14. 

Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Einar Schøning
Avdelingsdirektør IT-området
Telefonnummer: +47 231 95 160
Inger-Johanne Rørstad
Seniorrådgiver
E-postadresse: ijr@stami.no
Telefonnummer: +47 231 95 321

Hvem er Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)?

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet på arbeidsmiljø- og helseområdet. Vi er en underliggende etat av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Visjonen vår er at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom og fremme god helse og skape verdier gjennom å utvikle bærekraftige arbeidsmiljøer.

Virksomheten omfatter forskning og utredning, undervisning, rådgivning og kommunikasjon. Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med ca. 140 ansatte, hvorav halvparten har eller er i ferd med å avlegge doktorgrad. STAMI-forskere har på 2000-tallet publisert ca. 1.100 vitenskapelige publikasjoner.