Er du vår nye, innovative driftsingeniør for våre eiendommer i Midt-Norge?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg har ledig nyopprettet stilling som driftsingeniør ved lokalkontoret i Trondheim, avdeling for drift og vedlikehold, område Midt.

Området har hovedansvaret for drift og vedlikehold av Statsbyggs eiendommer i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Avdelingen bidrar i tillegg aktivt med utvikling av eiendomsmassen på oppdrag fra våre kunder og eiendomsavdelingen i Statsbygg. Porteføljen består pr. i dag av ca. 450 000m2 bygningsmasse, fordelt på ca. 400 bygg, og 72 eiendommer. Området har ca. 45 driftsansatte fordelt på 4 team lokalisert på 10 "hubber" inkludert lokalkontoret i Trondheim. Den nye driftsingeniøren skal bidra til kontinuerlig forbedring og effektivisering av driften ved implementering av ny teknologi, nye arbeidsmetoder og digitale verktøy. Stillingen og oppgavene tenkes videreutviklet i takt med innovasjon og endringer i teknologi. Stillingen rapporterer direkte til områdedirektøren. Noe reisevirksomhet må påregnes .

Arbeidsoppgaver

 • Implementering og koordinering av Statsbyggs gjeldende satsninger, smart drift, digitale verktøy
 • Arbeide aktivt med optimalisering av eiendomsdrift bla. vha. BAS /EOS og tilgjengelig teknologi
 • Bistå teamene med gjennomføring av bærekraftig eiendomsdrift    
 • Bidra aktivt og operativt til at vi når våre strategiske mål og delmål
 • Bistå i arbeidet med vedlikeholdsplanlegging og tilstandsanalyser
 • Bistå underdirektørene med 2. linjekontroller (internkontroll, risikoanalyser, anskaffelser, etc.)
 • Generell driftsstøtte, og bidra aktivt med kompetanseheving på drift
 • Saksbehandling og dokumenthåndtering

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis utdanning på bachelor- eller masternivå. Fagskoleingeniører kan også bli vurdert.
 • Det er ønskelig med klima- og miljøkompetanse
 • Fordel med erfaring fra innkjøp av varer og tjenester/offentlige anskaffelser
 • Fordel med relevant praksis innen moderne drift og vedlikehold av bygninger/tekniske anlegg
 • God kunnskap og erfaring i bruk av IKT som arbeidsverktøy
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne 
 • Nyutdannede er velkomne til å søke

Personlige egenskaper

 • Opptatt av effektivitet, optimalisering og gjennomføring
 • Liker å jobbe systematisk og "drive" prosesser og mindre prosjekter/tiltak
 • Evnen til å være fleksibel og til raskt å tilpasse seg endringer 
 • Selvstendig og initiativrik
 • Trives med å administrere og koordinere
 • Ansvarsbevisst, engasjert og beslutningslojal
 • Gode samarbeidsevner / Serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i nyrestaurerte lokaler
 • Fleksitid, overtidsbetaling og gode velferdsordninger, som for eksempel støtteordning for trening
 • Stillingen avlønnes i stillingskoden som overingeniør fra kr 525 000,- til 675 000,-. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse.

Kontaktpersoner

Tore Høiem
E-postadresse: thoi@statsbygg.no
Telefonnummer: 918 26 243

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger