Er du vår nye idrettsrådgiver?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Som Etterretningstjenestens idrettsrådgiver vil du bidra til å skape sunne arbeidsplasser gjennom forebyggende og helsfremmende arbeid internt i hele Etterretningstjenesten. Det er en selvstendig stilling med stor påvirkningsmulighet. Det er gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Etterretningstjenesten søker etter en person som liker å skape, organisere og tilrettelegge for aktivitet. Du vil samarbeide med bedriftsidrettslagene og bedriftshelsetjenesten på enkelte områder, men du arbeider først og fremst selvstendig innen ditt fagfelt. Vi ser derfor etter en person med solid faglig idrettskompetanse med evne til å skape resultater.

Arbeidsoppgaver

 • Motivere til fysisk aktivitet, og være rådgiver og veileder for alt personell i spørsmål angående trening og gjennomføring av trening. Holde orden i treningssenteret og organisere daglig drift
 • Gi støtte og hjelp til rehabilitering av ansatte med fysiske helseplager
 • Ansvar for å arrangere årlige fysiske tester for Etterretningstjenestens personell, og utvikle og gjennomføre tiltak for å fremme mer aktivitet
 • Drive kostholdsveiledning, og holde foredrag om trening og kosthold
 • Faglig ansvar ved anskaffelser av treningsutstyr, planlegging, bygging og vedlikehold av idretts- og treningsfasiliteter

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader o.l.) eller omfang innen relevant fagområde, primært idrettsvitenskap. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Minst 3 års relevant tjenesteerfaring innen fagfeltet
 • Undervisningserfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde
 • Fordypning innen fagområdet
 • Utdannet massør eller massasjeterapeut

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfelles gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

 • God vurderings- og samarbeidsevne
 • Initiativrik og selvstendig
 • Tillitsskapende

Vi tilbyr

 • Stilling: Rådgiver (kode 1434)
 • Lønn: lønnstrinn 62-70 i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. 

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 95 277

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger