Er du vår nye geotekniker?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. juni, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en erfaren geotekniker til fast stilling ved Seksjon for geoteknikk og skred i Vegdirektoratet med arbeidssted i Oslo.

Hos oss får du anledning til å jobbe for en av Norges største byggherrer. Tilfanget av utfordrende problemstillinger er variert, både geografisk og faglig. Du vil få muligheten til å jobbe med store og kompliserte samferdselsprosjekter på tvers av flere fagfelt. Vårt fagmiljø består av over 70 geoteknikere og har en stor bredde både med hensyn til erfaring og spisskompetanse på de sentrale deler av fagområdet.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver vil være:

 • Ekspertbistand og faglig støtte på fundamentering og skredproblematikk
 • Kontroll og prosjektering av kompliserte geotekniske prosjekter
 • Utvikling av regelverk og håndbøker
 • Faglig ledende rolle ved alvorlige hendelser og kriser
 • Nasjonale og internasjonale oppgaver
 • Forskning og utvikling, samt implementering av forskningsresultater
 • Spre forskningsresultater, normalendringer og internasjonale erfaringer, fortrinnsvis gjennom kurs og opplæring både internt og eksternt
 • Videreutvikle fagkompetansen i Statens Vegvesen

 

Kvalifikasjonskrav

Du må ha utdanning fra universitet eller høgskole på masternivå.  Videre må du ha minst 10 års erfaring fra relevante og utfordrende prosjekter innen det geotekniske fagområdet hos rådgiver, byggherre eller entreprenør. Dersom du har innehatt ledende rolle i kompliserte geotekniske prosjekter av stort omfang kan vi akseptere inntil 5 års erfaring. Det er nødvendig at du er godt kjent med relevant regelverk og standarder samt innehar spisskompetanse innen fundamentering og stabilitet, med særlig vekt på utbygging i kvikkleireområder. Du må være en erfaren bruker i geotekniske relevante dataverktøy som bl.a Geosuite. Videre kan høy kompetanse i geoteknisk modellering og prosjektering i 3D kompensere for manglende erfaring.

Arbeidsoppgavene krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no ).

Vi legger vekt på:

 • Evne til å ta initiativ og finne løsninger i stadig nye situasjoner
 • Evne til tverrfaglig samarbeid, overblikk og evne til å se sammenhenger
 • Evne til å gjennomføre anvendt forskning som kan effektivisere dagens praksis

 

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsstudier og gode muligheter for faglig påfyll
 • Godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter

 

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Roald Aabøe, mob. 977 37 754. 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 12. juni 2017 eller gå videre til «søk nå».

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere stillinger