Vil du være med å bidra til fremtidens jernbane som faglig leder innen elkraft?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Banesjefstrekning Innlandet inngår i område nord, og strekker seg fra Eidsvoll i sør til Hjerkinn og Tynset i nord, samt Raumabanen. Som faglig leder skal du ha oversikt og ansvar for anlegg innenfor banesjefstrekningen og faget.  Faglig leder skal bidra til at sikkerheten innenfor dedikert ansvarsområde ivaretas, ha oversikt og kontroll på anleggene innenfor fagområdet, slik at disse tilfredsstiller kravene til sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet og prioritere drifts- og vedlikeholdsaktiviteter i samarbeid med banesjef for å oppnå avtalte mål for sikkerhet, punktlighet og effektivitet.  

 Stasjoneringssted er for tiden Hamar.

Arbeidsoppgaver

 • Overvåke tilstandsutvikling og bidra til at avtalt oppetid og driftsstabilitet oppnås innen fagområdet
 • Støtte kontraktsforvalter og bidra med faglige innspill innenfor eget fagområde
 • Bistå prosjekter med faglige vurderinger
 • Ansvar for at anleggenes tilstand til enhver tid er oppdatert med riktig dokumentasjon
 • Ha oversikt over styrende teknisk dokumentasjon og regelverk
 • Følge opp hendelser innenfor sitt fagområde
 • Datainnsamling vedrørende elektroanleggene, feilfrekvens, produktnøkkeltall, kvalitetsnøkkeltall, oppetid med mer, og vurdere behov for endringer
 • Beskrive totalt vedlikeholdsbehov innen fornyelse og utarbeide strekningsvise fornyelsesplaner i samarbeid med banesjef
 • Foreslå prioritering av tiltak mellom anleggsdeler
 • Vurdere og detaljere forslag til endringer av forebyggende vedlikehold og generiske arbeidsrutiner lokalt
 • Støtte banesjef i prioritering av prosjekter, herunder bruk av fastsatte beslutningsstøtteverktøy
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som energimontør
 • Bachelor ingeniørfag eller teknisk fagskole elektrofag. Relevant erfaring i tillegg til fagbrev kan kompensere for utdanningskravet
 • Dokumentert kompetanse og opplæring innen fagområdet/oppgaver
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper 
 • Erfaring fra bruk av IKT som arbeidsverktøy er en forutsetning
 • Ledererfaring, spesielt erfaring fra møteledelse, er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har gode samarbeids
 • og kommunikasjonsevner. Du må kunne kommunisere på en klar, presis og strukturert måte. Videre må du trives med selvstendig arbeid. Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre verdier, som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen.

Vi tilbyr

Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige oppgaver. Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte. I tillegg kan vi tilby:

 • Et godt kollegialt miljø
 • Personalbillett på Vy sine tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger 
 • Tilgang til Jernbanepersonalets bank og forsikring
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Bedriftsidrettslag

Kontaktpersoner

Anders Nicoalysen
Banesjef Hamar
Telefonnummer: 91655054
Kristian Aarsnes Abrahamsen
Experis
Telefonnummer: 91367999

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger