Er du vår nye business controller i Digitalisering og teknologi?

Stillingsbeskrivelse

Divisjonen Digitalisering og teknologi søker etter en business controller som skal bidra til å styrke divisjonens økonomistyring spesielt innenfor enheten Kjøreveis IKT. Kjøreveis IKT har ansvar for utvikling, leveranser og drift av styrings- og kommunikasjonssystemer. Enheten har en sterk økning i prosjektporteføljen og driftsrelaterte oppgaver, som skal planlegges og gjennomføres i tiden fremover.
Vi søker en faglig strek og nysgjerrig økonom som vil være med å utvikle økonomistyringen og på den måten bidra til å bedre økonomistyringen i enheten/divisjonen.Stillingen vil være med på å videreutvikle økonomifunksjonen i divisjonen og tilhører controllingmiljøet i Bane NOR.

Arbeidsoppgaver

  • Ansvarlig for økonomisk oppfølging og analyse av enheten Kjøreveis IKT
  • Delansvar i budsjett
  • og rapporteringsprosesser
  • Porteføljestyring og kostnadskontroll av prosjekter
  • Bidra til å forbedre divisjonens
  • og enhetens økonomiske analyser
  • Bidra i arbeidet med innspill til nasjonal transportplan og statsbudsjettet
  • Support og lederstøtte

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning på masternivå, siviløkonom eller liknende
  • Gjerne 5 år med relevant erfaring innenfor controlling/økonomistyring
  • Erfaring fra endringsprosesser og prosessforbedringer
  • Erfaring med å sette sammen skriftlige analyser og rapporter på en strukturert måte

   Bane NOR samarbeider med ekstern leverandør om bakgrunnssjekk og kredittsjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

  • Sterke analytiske egenskaper og god fremstillingsevne muntlig og skriftlig
  • Ansvarsfull og kan prosesser fra A til Å
  • Jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
  • Stor arbeidskapasitet og innsatsvilje, og liker å jobbe under press.
  • Du evner å se kjernen i en problemstilling og forklarer kompliserte problemstillinger på en enkel, strukturert og analytisk måte

Vi tilbyr

  • Gode utviklingsmuligheter i en spennende økonomifunksjon i sterk endring og omstilling
  • En faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør med dyktige kolleger og fagmiljøer
  • God forsikrings
  • og pensjonsordning
  • Årsbillett på NSB’s tog

Kontaktpersoner

Mona Bergli Christiansen
Økonomisjef Digitalisering og teknologi
Telefonnummer: Tlf. 952 66 350

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon