Er du vår nye avdelingsdirektør for produkter og tjenester IT?

Avdelingsdirektør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Produkter og tjenester IT har ansvaret for kontinuerlige leveranser innenfor Statens vegvesens digitale portefølje. Avdelingen ivaretar systemeiers behov for feilretting og videreutvikling av løsninger/tjenester i etatens samlede portefølje samt planlegging og oppfølging av IT-leveranser for prosjekter, systemer og infrastruktur.

Arbeidsoppgavene i avdelingen spenner fra bistand til kravspesifisering og utvikling/implementering av nye løsninger, ansvar for feilretting, modernisering og videreutvikling til avvikling av applikasjoner i nært samarbeid med fagsiden. Dette inkluderer planlegging, budsjettering, anskaffelser, rapportering og leverandøroppfølging. Vi er inne i en spennende utvikling med etablering av tverrfunksjonelle team og innfasing av Devops. Enheten har ansvaret for en svært omfattende avtaleportefølje mot det norske konsulentmarkedet innenfor utvikling/forvaltning. 

Kontorsted for stillingen blir i DBC - Drammen stasjon Business Center, et nytt og lekkert kontorbygg rett ved Drammen stasjon (Strømsø Torg). Les mer om kontorbygget og fasilitetene her: https://dbc.no/

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Personal- og budsjettansvar; lede og styre avdelingen i henhold til definerte mål
 • Inngå i IT-direktørens ledergruppe og bidra til helhetlige leveranser
 • Ledelse av din egen ledergruppe med fem seksjonssjefer
 • Ansvar for utviklingsprosjekter innenfor eget område
 • Sikre at avdelingen har rett kompetanse, gode verktøy og arbeidsmetoder
 • Understøtte digitaliseringsarbeidet i Statens vegvesen ved at verktøy og tjenester utvikles og tilpasses for økt effektivisering, endring og kvalitet
 • Oppfølging og rapportering på avdelingens arbeid
 • Samhandling med øvrige enheter i IT-divisjonen og fagsiden

Kvalifikasjoner

 • Masterutdanning med relevant fagkrets, inkludert IKT-fag (minimum 5 år). For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
 • Ledererfaring med personalansvar
 • Minimum 5 års erfaring innenfor IT-ledelse og større digitaliseringsprosjekter
 • Erfaring med IT-leveranser, prosjektleveranser og nye gjennomføringsmetoder
 • God organisasjonsforståelse, gjerne med erfaring fra større virksomheter
 • Arbeidsoppgavene krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi ser etter deg som er tillitsskapende og god på å samarbeide. Du må være en dyktig kommunikator som liker å bygge gode relasjoner til medarbeidere, lederkolleger og leder. Du må ha IT-teknisk kompetanse og forståelse, for å kunne kommunisere og samhandle godt med ulike miljøer på IT-siden og på fag-/forretningssiden. Vi ønsker at du skal finne balansen mellom operativt og strategisk arbeid; mellom ledelse, styring og administrasjon; og mellom arbeid og fritid – både for medarbeiderne dine og deg selv.

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle medarbeiderne dine og deg selv, og være bevisst på at du som leder er rollemodell og kulturskaper. Vi bygger opp den nye IT-divisjonen. og det er viktig for oss at du har med deg en god porsjon engasjement inn i stillingen!

Stort engasjement og faglig utvikling

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i et helt nytt kontorbygg med fantastisk beliggenhet rett ved Drammen stasjon (Strømsø), med svært gode muligheter for offentlig kommunikasjon.
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med IT-direktør Lars B. Kalfoss på tlf. 901 01 825 for en trivelig prat! 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger