Er du vår nye arealplanleggjar?

Arealplanleggjar

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kort om stillinga

Vang kommune har ledig to faste stillingar i 100% som avdelingsingeniør for arealplanlegging. Stillingane er knytt til landbruk og teknisk etat, og vi søkjer deg som vil vera med å utvikle eit godt fagmiljø med interessante arbeidsoppgåver i eit tverrfagleg arbeidsmiljø. Som arealplanleggjar vil du samarbeide med politikarar, næringsliv, utbyggarar, innbyggarar og andre offentlige aktørar som har oppgåver innan arealforvaltning.

Arbeidsoppgåver

 • Utarbeide kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og andre tematiske planer innanfor fagområdet
 • Rettleie, kvalitetssikre og saksbehandle private reguleringsplaner for politisk behandling
 • Førebu og leggje fram saker for politiske utval
 • Framskaffe beslutningsgrunnlag for politikarar
 • Ajourføre digitalt planregister
 • Generell informasjon og publikumskontakt
 • Andre arbeidsoppgåver kan bli lagt til stillinga etter behov
 • For rette vedkomande kan 20% stilling som beredskapskoordinator bli lagt inn i stillinga

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule
 • Erfaring frå arbeid i forvaltninga vil bli tillagt vekt
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk for arealforvaltning
 • Gode datakunnskapar, særskilt innan geografiske informasjonssystem (GIS)
 • God evne til utrednings- og analysearbeid
 • Personleg eignaheit

Vi søkjer deg som

 • Likar å ta utfordringar
 • Har god samfunnsforståing og interesse for samfunnsutvikling
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er fleksibel og kan takle ein krevjande arbeidskvardag
 • Kan handtere interessekonflikter som kan oppstå i samband med arbeidet
 • Er engasjert, ansvarsbevisst og serviceorientert

Vi tilbyr eit godt arbeidsmiljø, løn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsvilkår, fleksibel arbeidstid og hjelp til å skaffe bustad. Vang kommune har nynorsk som målform. Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Vedkomande må ha sertifikat og stille bil til disposisjon. Bilgodtgjersle etter statens reiseregulativ.

Søknad merka arkivsak nr. 19/202 blir å sende elektronisk via heimesida vår www.vang.kommune.no

Kontaktpersoner

Terje Hålien
Etatsleiar

Hvem er Vang kommune?

Kommunen ligg øvst i Valdres, i svært naturskjønne omgjevnader og med rike moglegheiter for friluftsliv vinter som sommar. Kommunen har omfattande kulturliv, og full barnehagedekning. Her i Vang kan du leve eit godt liv!

Besøk gjerne www.vang.kommune.no og www.vangivaldres.no for bilete og fakta om kommunen.