Er du vår nye analytiker innen teknisk innhenting?

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Vi har ledig stilling som analytiker innenfor teknisk innhenting. Vi søker deg som er tålmodig og nysgjerrig og som trives med problemer som ikke Google har svaret på. Du har vilje og evne til å undersøke selv, og du tar ikke tidligere utsagn for gitt. Du har en akademisk tilnærming til problemløsing, og du har evner til å lære fra deg.

Vi er opptatt av personlige egenskaper og faglig dyktighet og ønsker at nettopp du skal bidra til nødvendig mangfold i Etterretningstjenesten. Om du er dyktig, lærevillig og klar for oppgaven, kan vi tilby en spennende fremtid hos oss. Som analytiker i vår avdeling vil du bli en del av et lag bestående av svært dyktige og likesinnede kollegaer som bidrar til Norges sikkerhet hver dag.
Stillingens hovedoppgave vil være utredning, saksbehandling og utføring av kompleks analyse innen kontorets ansvarsområde.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, saksbehandling og utføring av kompleks analyse innen kontorets ansvarsområde
 • Veiledning og rådgivning innen kontorets ansvarsområde og delta i produksjon av rapporter og presentasjoner iht e-behov
 • Tilrettelegge systemtekniske data for seksjonens innsamlings- og analysesystemer og ajourholde aktuelle databaser
 • Systematisere og utarbeide faglig dokumentasjon innen systemanalyse
 • Ivareta faglig kontakt med nasjonale og bilaterale kontakter, og delta i prosjektarbeid og bidra til kompetanseoverføring innen fagfeltet

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk og engelsk
 • Gode analytiske evner 

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsv nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde
 • E-faglig operativ tjenesteerfaring innen teknisk innsamling og analyse
 • Erfaring i prosjektarbeid
 • God kjennskap til Forsvaret og NATO
 • Russisk språk- og områdekunnskap
 • Erfaring med systemanalyse innen seksjonens fagfelt

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Lærevillig og evne til å planlegge
 • Evne til å håndtere stress

Lønn og vilkår

 • Stilling: Rådgiver (kode 1434)
 • Lønn: kr 563 900 – 650 300 (lønnstrinn 62 – 70) for rådgiver i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 537

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger