Er du vår nye analytiker innen åpne kilder?

OSINT-analytiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

OSINT, eller Open Source Intelligence, er å hente inn åpent tilgjengelig informasjon på nett, analysere, sammenstille og presentere informasjonen med hensikten om å rapportere på et tema eller andre spennende søk.

OSINT er en innhentingsdisiplin i konstant utvikling. En OSINTer må følge trender, utvikling, tilganger og hull. Det krever nysgjerrige mennesker som liker å løse problemer, men også finne nye løsninger og utfordre etablerte metoder. Er du god til å finne informasjon og koblinger på nett? Er du god til å finne nye verktøy for å sammenstille informasjon? Er du god på programmering og blir motivert av en utfordring? Snakker du russisk eller ønsker å utvikle språklig forståelse for å kunne spisse søk på nett i enda større grad?

Da høres du ut som en OSINT-analytiker.

Vi har to ledige stillinger som OSINT analytikere, en fast stilling og en midlertidig stilling med varighet til og med 31.07.2022, med mulighet for forlengelse. 

Som analytiker vil hovedoppgaven din være teknisk innhenting, analysere, bearbeide og sammenstille informasjon for oppdragsgivere. Du får jobbe med spennende og meningsfylte temaer, og være en viktig bidragsyter for å få på plass tidsriktig og relevant informasjon i Etterretningstjenesten. Andre oppgaver vil være å utvikle fagdisiplinen innenfor metode og teknologi, og på den måten bidra til at OSINT forblir innovative. Bakgrunn innenfor russisk språk er ønskelig, men teknisk kompetanse og praktiske ferdigheter vil vektes i større grad.

Etterretningstjenesten tilbyr rette vedkommende å bli en del av tjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre teknisk innhenting, analyse, bearbeiding og rapportering innen kontorets fagområde, samt kvalitetssikre produksjon og metode
 • Bidra til utvikling av metode og teknologi innenfor fagdisiplinen
 • Gjennomføre kildekritikk, kompetanseoverføring og opplæring
 • Utvikle samvirke og koordinering i ETJ

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Arbeidserfaring innenfor programmering, skripting eller lignende

Det er ønskelig med:

 • Årsstudium i informasjonsbehandling med gode teoretiske og praktiske ferdigheter i blant annet Linux og Java vil vurderes
 • Teknisk interesse
 • Erfaring med analysearbeid
 • Russiskspråklig kompetanse

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt. Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stress og stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som analytiker kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • Gode evner til samarbeid og felles måloppnåelse
 • Løsningsorientert tilnærming til oppgaver
 • Evne å ta initiativ og selvstendig finne nye metoder
 • Evne å tilegne seg helhetsoversikt
 • Gode fremstillingsevner, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

Stilling: Rådgiver (kode 1434)

Lønn: lønnstrinn 62 - 70, i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.
For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 251

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger