Er du testansvarlig, og ønsker å være med oss opp i skyen?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. november, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst å bruke din test- og utviklerkompetanse på systemer som virkelig gjør forskjell for både deg selv og andre? Sammen med mange gode, tøffe, hyggelige og ekstremt flinke kollegaer kan du være med på reisen fremover i utviklingen av de mest moderne og innovative Skattesystemene som verden har sett!

Vi har kommet langt i modernisering av systemporteføljen vår, og dette sammen med vårt viktige samfunnsoppdrag gjør at fremtiden hos oss i Skatteetaten er spennende og gir mange muligheter for ytterligere forenklinger og moderniseringer. På veien videre vil vi fortsette å være en dynamisk organisasjon med tverrfaglige team, smidig metodikk og løpende produksjonssettinger med mye ansvar, initiativ og ikke minst læring.

Vi trenger flere testansvarlige. Hovedoppgavene vil være å bidra til at teamet leverer godt testet kode/løsning, påse at alle testnivåene blir dekket av automatiserte tester iht. testpyramiden, slik at teamet kan levere produksjonsklar kode ved hver sprint. Du vil samarbeide tett med både utviklere, testutviklere og funksjonelle. Det kreves god teknisk kompetanse og det er derfor en fordel med utviklerbakgrunn. Du vil også bidra med å framskaffe testdata. Dette gjøres dels gjennom bruk av nevnte testrammeverk, eller ved å bestille anonymiserte data av teamet som jobber med dette. Arbeidsform vil være basert på smidig utvikling i henhold til etatens metodeverk, FSUM og Metode for test. Som testansvarlig må ha evnen til å ta ansvar for at hele teamet bidrar i testarbeidet og at det som leveres holder ønsket kvalitet. Vi jobber smidig og har hyppige leveranser. Det stiller krav til effektive testprosess og høy grad av automatiserte tester.

Vi skal nå også ta steget ut i Skyen og du kan da være med på å sette ruten for dette.

Arbeidsoppgaver

 • testansvar i et tverrfaglig team
 • sørge for at hele teamet leverer god kvalitet gjennom risikostyrt testdekning
 • påse at alle testnivåene er dekket av automatiserte tester i henhold til testpyramiden og etatens metodeverk
 • teamet er ansvarlig for at alt går igjennom kode-review. Testansvarlig bidrar til at teamet tar dette ansvaret
 • bidra til å sikre at komponenter og applikasjoner levert fra teamet er i overensstemmelse med de funksjonelle og ikke-funksjonelle behovene/kravene
 • bidra til at teamet driver frem og velger riktige og gode løsninger og leverer med høy kvalitet

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen IT eller andre relevante realfag, ønskelig med masternivå. Relevant erfaring innenfor test eller utvikling av Java-baserte applikasjoner og tjenester kan kompensere for kravet om høyere utdanning
 • testfaglig kompetanse
 • relevant erfaring fra smidige systemutviklingsprosjekt
 • relevant erfaring med test av integrasjon i komplekse systemlandskap
 • gode muntlige og skriftlige formidlingsevner i norsk

Det er en fordel med kompetanse innenfor flere av disse områdene:

 • bakgrunn som utvikler
 • erfaring med Confluence, Jira, Jenkins, XML, JSON-dokumenter
 • erfaring med automatiseringsverktøy 
 • erfaring med test av ikke funksjonelle krav
 • erfaring som scrummaster og "problemløser" kan være en fordel da testansvarlig gjerne er med å rydder hindringer av veien. 
 • erfaring med verktøy som Cucumber, Postman og WireMock og verktøy for test av grafiske grensesnitt

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • analytisk og evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • evne til å ta ansvar og sørge for at hele teamet leverer kvalitet

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle systemer og løsninger
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling, både egenutvikling og gjennom etatens egne fagforumer
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • moderne lokaler på Helsfyr med svært godt kollektivtilbud, men også fleksibilitet til å jobbe delvis fra hjemmekontor 

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181), fra kr 630 000 – kr 860 000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Kontaktpersoner

Amar Rana
Seksjonssjef

Hvem er Skatteetaten?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten og se flere ledige stillinger