Er du teknologiarkitekten vi søker etter?

Teknologiarkitekt

Stillingsbeskrivelse

Teknologiske løsninger utvikles i stadig økende tempo. Mye av denne teknologien har potensiale til å øke kvalitet og effektivitet i helsetjenesten. For å utløse dette potensialet må vi sørge for at infrastruktur og teknologiarkitektur støtter opp under virksomhetsprosesser, både eksisterende og framtidige. For helsetjenesten medfører dette både muligheter og utfordringer. Hemit er en viktig partner for Helse Midt-Norge i nyttiggjøring av slik teknologi.

Hos oss i Hemit finner du spennende utfordringer samt gode muligheter for kompetanseutvikling. I avdeling Prosjekt og digitalisering jobber vi tett sammen med ansatte i sykehusene for å få til gode løsninger som understøtter helsetjenesten på best mulig måte. Vi har fokus på tverrfaglighet og bidrar på tvers av organisasjonsutvikling, virksomhetsarkitektur og prosjektledelse. 

Hemits arkitekturgruppe, i avdelingen Prosjekt og Digitalisering, består i dag av 20 medarbeidere med lang erfaring og med både teknologisk og helsefaglig bakgrunn.

Som teknologiarkitekt vil du bidra til at Helse Midt-Norge får utnyttet potensialet i teknologien for å nå sine strategiske mål. 

Arbeidsoppgaver

Som arkitekt vil du være aktiv bidragsyter i store regionale prosjekt/program. Du vil bistå prosjektene/programmene med rådgivning og løsningsdesign.

Du vil basere ditt arbeid på både egen og andres forståelse av helsetjenesten og du vil være med på å analysere behov for utvikling og digitalisering, utarbeidelse av beslutningsunderlag og designe skisser av løsninger som skal innføres. Du vil jobbe tett med prosjektleder og andre arkitekter i Hemit og Helseplattformen.

Helse Midt-Norge benytter arkitekturverktøyet Hopex for dokumentasjon av arkitekturen.  

Kvalifikasjoner

 • Du har teknologisk bakgrunn og flere års erfaring innenfor dette fagfeltet 
 • Du forstår og behersker mange teknologier på et overordnet nivå, og er oppdatert på utviklingen innenfor for eksempel tjeneste- og leveransemodeller for skytjenester, mobilitet, helserelatert teknologi og brukervennlighet 
 • Du har god forståelse og kunnskap om hvordan teknologiarkitektur kan understøtte helsetjenesten 
 • Det er ønskelig med kompetanse på en eller flere av følgende områder:
  • Microsoft Azure
  • Microsoft Office 365
  • Programvare definert datasenter (SDDC)
  • Zero Trust Network

Personlige egenskaper

 • Du er teamorientert og ønsker å jobbe i et miljø som fokuserer på å tilegne seg og dele sin kompetanse
 • Du jobber strukturert og med kvalitet og resultatfokus
 • Du har evne til kreativ, analytisk og systematisk tenkning
 • Du er ansvarsbevisst
 • Du er løsningsorientert
 • Du har gode kommunikasjonsevner, både med helsearbeideren og teknologen
 • Du må ha godt humør og bidra til egen og andres arbeidsglede  

Vi tilbyr

 • Et av Midt-Norges største og mest spennende IT-miljø
 • En bransje som er meget meningsfull og har store spennende utfordringer med tanke på å sikre en god og effektiv helsetjeneste i Midt-Norge
 • En arbeidsplass som setter tilrettelagt kompetanseutvikling høyt, med medarbeidere som er stolte over jobben sin
 • Å få være en bidragsyter til fremtidens helsevesen
 • Fleksibilitet med tanke på arbeidstid og kontorsted
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger og personalforsikringer
 • Et aktivt og sosialt bedriftsidrettslag
 • Arbeidssted: Levanger, Trondheim eller Molde

Kontaktpersoner

Stig Håvard Solum
Gruppeleder Arkitektur
Telefonnummer: 90 18 40 80

Hvem er Helse Midt-Norge IT (HEMIT)?

Helse Midt-Norge IT (HEMIT) er regional IT-enhet for Helse Midt-Norge. Hemit har ca. 360 ansatte på ulike steder i helseregionen. Vi har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IT-systemer for alle sykehusene i Helseregion Midt Norge. Hemit leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester, og skal bidra til at helseforetakene kan fokusere på sin primære virksomhet - pasientbehandling. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, eller kulturell bakgrunn.