Er du systematisk og ryddig, og god på økonomihåndtering? Da trenger vi deg!

Teknisk prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Er du vår nye medarbeider?

Er du en prosjektleder med god teknologiforståelse, som drømmer om å lede og koordinere store og komplekse leveranser på tvers av smidige team i en av Norges mest allsidige og spennende teknologibedrifter?

Liker du å jobbe sammen med andre, knytte kontakter, kommunisere tydelig og ærlig, skape entusiasme mens du håndterer utålmodige interessenter, og evne å prioritere når det blåser som verst rett før en stor leveranse?

Hvem er vi?

NRKs teknologiavdeling har til enhver tid flere store prosjekter gående, som krever ledelse, koordinering av folk og bestillinger, økonomistyring og kommunikasjon med interne og eksterne interessenter. Felles for dem er at leveransen er kompleks med mange bevegelige deler, flere interessentgrupper med ulike behov som må dekkes og potensielt store beløp som må håndteres. Det kan være en nyinvestering og installasjon av nytt lydmiksebord i LK-1 (lydkontrollen til studio 1 på Marienlyst), oppgradering av audio/video-infrastrukturen i forkant av fotball-VM, eller flyttingen av hele regionkontoret i Trondheim. 

Som teknisk prosjektleder må du evne å ha en god overordnet forståelse for den totale tekniske parken til NRK, forstå hvordan NRK er satt sammen og hvilke deler av NRK som gjør hva. Som ny i NRK viser du deg som dyktig på å tilegne deg ny informasjon, og på å systematisere denne kunnskapen. 

NRK jobber med kryssfunksjonelle verdistrøm- og plattformteam, med inspirasjon fra Team Topologies og Accelerate. Vi er interessert i en prosjektleder som er godt vant med smidige prinsipper og kan fasilitere for dette. Kjenner du til PRINCE2-agile er det en fordel.

Hva går jobben ut på?

 • Lede større utstyrsanskaffelser og oppgraderinger 
 • Økonomioppfølging: estimat, budsjettering og rapportering 
 • Koordinering med oppdragsgiver og linje 
 • Dialog med oppdragsgiver for å finne bestilling og ambisjonsnivå 
 • Samle og videreformidle innspill fra teknologimiljø og spille tilbake til oppdragsgiver for å synliggjøre mulighetsrom og begrensninger 
 • Dialog med personal- og leveranselinje for å bemanne opp prosjekt og få dem gjennomført til riktig tid, koordinere med andre prosjekt 
 • Prosjektleder-oppgaver: installasjonsprosjekt og anskaffelsesprosjekt 

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

 • Relevant utdanning på bachelornivå, gjerne ingeniørfag. Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Kjennskap til loven om offentlige anskaffelser og innkjøpsprosesser 
 • Kjennskap til prosjektledermetodikk og ønskelig med Prince2-agile sertifisering 
 • Erfaring som prosjektleder innenfor infrastruktur-/ teknologi-/ nettverksområdet 
 • Erfaring med estimat, businesscase, budsjettering 
 • Gjerne kjennskap til medieteknologiområdet 

Hva ser vi etter hos deg?

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er tydelig og løsningsorientert 
 • Du trives og navigerer effektivt i en stor organisasjon, og er en god brobygger mellom ulike kulturer og organisatoriske enheter
 • Du er nysgjerrig og har interesse for nye arbeidsformer og teknologi 
 • Du er systematisk og strukturert 
 • Du har økonomiforståelse og bunnlinjefokus

Hva får du ved å jobbe i NRK

Hos NRK får du være med på et spennende og viktig samfunnsoppdrag. Du får mulighet til å samarbeide med svært dyktige medarbeidere og ledere, og ta del i fellesskapet i et godt og kreativt arbeidsmiljø.

Vi ønsker å bidra til din kompetanseutvikling! Du kan blant annet få bidra til videreutvikling av våre aktive faggrupper, der både smidig ledelse og produktutvikling kan være aktuelle temaer for deg. Hvis du vil, er det store muligheter for å representere NRK gjennom talks på konferanser eller å skrive artikler for NRKbeta om digital produktutvikling. Du vil oppleve at NRK er et av de teknologiske miljøene i Norge som ligger lengst fremme når det gjelder digital produkt- og tjenesteutvikling.

I tillegg har vi i NRK ordninger der du kan søke midler til etter- og videreutdanning. Og vi vil gjøre det vi kan for at du skal få utvikle deg som fagperson. I organisasjonen finnes det også svært mange karriereveier i og utenfor teknologi-sfæren i NRK. 

Hverdagslogistikken kan være heftig for oss alle. Der det er mulig, tilstreber vi å gi ansatte den fleksibiliteten de trenger. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og hybrid arbeidshverdag.

For mange med små barn, er NRK-barnehagen på Marienlyst et viktig bidrag til en enklere hverdagslogistikk. Barnehagen er en foreldredrevet bedriftsbarnehage som holder til i rolige omgivelser på Marienlyst.

Som ansatt i NRK vil du være dekket av både gruppelivsforsikring og fritidsulykkeforsikring og vi tilbyr en av landets beste pensjonsordninger. Vi har egen bedriftshelsetjeneste på Marienlyst og avtaler med leger og fysioterapeuter, som bidrar til gode og trygge arbeidsforhold. NRK tilbyr svært gode permisjons- og sykelønnsordninger hvis man får behov for det.

Hvordan er det egentlig å jobbe hos oss? Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for jobben tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske, for å finne bedre ut om vi er en god match.

Merk: Vi vil utføre bakgrunnssjekk av den/de som blir tilbudt stillingene. 

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Kontaktpersoner

Morten Jutkvam
Gruppeleder
E-postadresse: morten.jutkvam@nrk.no
Telefonnummer: +47 970 82 984

Hvem er NRK ?

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?