Er du Statsbyggs nye virksomhetscontroller eller avdelingscontroller? 

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. januar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker og statens byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler med en veldig spennende og variert portefølje både innenlands og utenlands.

Vi ser nå etter deg som er lidenskapelig opptatt av god økonomi- og virksomhetsstyring, og har et analytisk blikk på fremtiden.

Som virksomhetscontroller i avdelingen for Økonomi og virksomhetsstyring vil du bidra til å drifte, videreutvikle og styrke økonomi- og virksomhetsstyringen i Statsbygg. Du skal levere finansiell styringsinformasjon og analyser med høy kvalitet og være en fremoverskuende forretningspartner for hele virksomheten. Du vil være en pådriver for kontinuerlig utvikling, forbedring, forenkling og effektivisering av økonomi- og virksomhetsstyringsprosessene i Statsbygg.

Som avdelingscontroller i avdelingen for Eiendomsforvaltning og -utvikling vil du ha overordnet ansvar for oppfølging av økonomi og rapportering for avdelingen, herunder husleieportefølje med årlig inntekt på om lag 6 mrd. kroner, samt sikre nødvendig styringsinformasjon og analyser. Du vil også være bindeleddet inn til avdelingen for økonomi og virksomhetsstyring.

Vi søker etter kandidater til begge rollene. De som blir ansatt vil jobbe tett på ledelsen i Statsbygg og ha stor kontaktflate på tvers av hele virksomheten.

Arbeidsoppgaver

I avdeling for Økonomi og virksomhetsstyring:

 • Utarbeidelse og oppfølging av budsjetter og prognoser på virksomhetsnivå
 • Økonomisk og finansiell rapportering, herunder utarbeidelse av styringsinformasjon og analyser
 • Sikre sammenheng mellom økonomiske prioriteringer og vedtatte strategier og planer
 • Oppfølging og kontroll av, samt løpende bistand og støtte til avdelinger/tjenesteområder innen økonomiske og finansielle spørsmål
 • Forbedring og effektivisering av økonomi- og virksomhetsstyringsprosessene i Statsbygg
 • Ad hoc analyse- og prosjektarbeid

I avdeling for Eiendomsforvaltning og -utvikling:

 • Ansvar for å utarbeide, følge opp og rapportere på inntekter og budsjett
 • Løpende overordnet oversikt og kontroll over økonomi og virksomhetsplan
 • Ansvar for enhetlig utførelse av arbeidsprosesser innen økonomistyring, og internkontroll i eiendomsavdelingen
 • Gjennomføring av benchmarking og analyser
 • Bidra i den strategiske styringen, virksomhetsanalyser og utvikling av Statsbyggs eiendomsportefølje
 • Økonomistøtte og faglig veiledning og bistand til ledere og ansatte i avdelingen
 • Delta i utarbeidelse av og implementering av overordnede strategier for eiendomsutvikling og forvaltning

Endelig plassering, samt sammensetning av arbeidsoppgaver vil tilpasses Statsbyggs behov og kandidatens preferanser, kompetanse, erfaring og bakgrunn.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på masternivå, fortrinnsvis siviløkonom eller revisor
 • Minimum 3-5 års solid relevant arbeidserfaring, eksempelvis som controller, revisor eller konsulent
 • Kjennskap til offentlig forvaltning, budsjettprosesser og statens økonomireglement er en fordel
 • Erfaring fra økonomioppfølging av investeringer og porteføljestyring, gjerne innen bygg- og eiendomsbransjen er en fordel
 • Kjennskap til metoder innen risikovurderinger og/eller intern kontroll er en fordel
 • God systemforståelse, samt meget gode Excel-kunnskaper og generell god systemkompetanse, herunder BI-systemer og Microsoft 365
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Strategisk, med helhetsorientert tilnærming. samtidig som du ser og forstår detaljer
 • Initiativrik med god gjennomføringsevne, fleksibel og endringsdyktig
 • Jobber godt selvstendig, og har høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • Utviklingsorientert og har evne til å tenke nytt og være kreativ
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver for en av Norges største og mest profesjonelle utviklere, byggherrer og eiendomsforvaltere.
 • Hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø, overtidsbetaling, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksitid og støtteordning for trening.
 • Stillingen lønnes fra 600 000 til 900 000 kroner avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Kontaktpersoner

Jorunn Braaten Sehlmann
avdelingsdirektør
Telefonnummer: 970 37 397
Omar Saleemi
økonomisjef
Telefonnummer: 90625961

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger