Er du samfunnsengasjert og ønsker å bruke din kompetanse til å være med å planlegge framtidas transportnett i landsdelen?

Vi søker vegplanleggere - Bodø/Tromsø/Vadsø

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ressursavdelingen, plan- og prosjekteringsseksjonen, søker etter vegplanleggere med god kompetanse innen vegfag og modellbasert prosjektering. Vi utarbeider planer for samferdselsanlegg og utformer konkurransegrunnlag for bygging av anleggene.  Prosjektene omfatter alt fra store veganlegg og bygateprosjekter til gang- og sykkelveger og mindre trafikksikkerhetstiltak.

 

Ved bruk av modellbasert prosjektering «bygges» prosjektene i dag to ganger: Først som komplett 3D-modell og deretter som fysisk utbyggingsprosjekt. I dette arbeides kreves både god ingeniørfaglig kompetanse om vegbygging og gode kunnskaper innenfor ulike prosjekteringsverktøy.

 

Ressursavdelingen har i dag et attraktivt tverrfaglig planmiljø og til våre kontorsteder i Bodø, Tromsø og Vadsø søker vi nå flere dyktige medarbeidere.

 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging av vegprosjekter iht. plan- og bygningsloven
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag (modell/tegninger) for byggefase
 • Innhente og koordinere faglige delbidrag og ressurser som er nødvendig for planprosessen

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet/ høyskole eller tilsvarende, minimum 3 år
 • Kompetanse i AutoCAD, Novapoint, 3D-verktøy

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi vektlegger også:

 • Erfaring fra planlegging og dimensjonering av veganlegg, herunder veg- og gateutforming og overvannshåndtering
 • Erfaring fra VA-planlegging og utarbeiding av støyberegninger
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Vilje til å jobbe utadrettet mot samarbeidspartnere
 • Evne til å oppnå resultater og holde framdrift
 • Evne til å styre, koordinere og samordne ulike bidrag i planprosjektet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (arbeidsspråk norsk)
 • Førerkort klasse B

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Svein Ersvik
Seksjonsleder
Telefonnummer: 909 39 171
Tone Hugstmyr
seksjonsleder
Telefonnummer: 901 77 312

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger