Er du samfunnsengasjert og ønsker å bruke din kompetanse til å være med å planlegge framtidas transportnett i landsdelen?

Vegplanleggere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ressursavdelingen, plan- og prosjekteringsseksjonen, søker etter vegplanleggere med god kompetanse innen vegfag og modellbasert prosjektering. Plan- og prosjekteringsseksjonen utarbeider planer for samferdselsanlegg og utformer konkurransegrunnlag for bygging av anleggene.  Prosjektene omfatter alt fra store veganlegg og bygateprosjekter til gang-/sykkelveger og mindre trafikksikkerhets­tiltak.

Ved bruk av modellbasert prosjektering «bygges» prosjektene i dag to ganger: Først som komplett 3D-modell og deretter som fysisk utbyggingsprosjekt. I dette arbeides kreves både god ingeniørfaglig kompetanse om vegbygging og gode kunnskaper innenfor ulike prosjekteringsverktøy.

Ressursavdelingen har i dag et attraktivt tverrfaglig planmiljø. Til våre kontorsteder i Bodø og Tromsø søker vi nå flere vegplanleggere. Er du samfunnsengasjert og ønsker å bruke din kompetanse til å være med å planlegge framtidas transportnett i landsdelen?

 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging av vegprosjekter iht. til plan- og bygningsloven.
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag (modell/tegninger) for byggefase
 • Innhente og koordinere faglige delbidrag og ressurser som er nødvendig for planprosessen.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet/ høyskole eller tilsvarende, minimum 3 år
 • Erfaring fra planlegging og dimensjonering av veganlegg, herunder veg- og gateutforming og overvannshåndtering
 • Kompetanse i AutoCAD, Novapoint, 3D-verktøy

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes

Søkere må ha førerkort klasse B

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi vektlegger også:

 • Erfaring fra VA-planlegging og utarbeiding av støyberegninger.
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Vilje til å jobbe utadrettet mot samarbeidspartnere
 • Evne til å oppnå resultater og holde framdrift
 • Evne til å styre, koordinere og samordne ulike bidrag i planprosjektet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (arbeidsspråk norsk)

 

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid. Du får ryddige arbeidsforhold med mange goder og rettigheter. Selv om arbeidsmengden kan være stor, legger vi stor vekt på forutsigbarhet og mulighet for avspasering eller lønnskompensasjon.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll
 • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

 

For stillingen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Flere opplysninger om stillingen fås hos seksjonsledere Rigmor Tonstad, 48075844, rigmor.tonstad@vegvesen.no eller Svein Ersvik, 90939171, svein.ersvik@vegvesen.no.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

- På veg for et bedre samfunn-

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger