Er du Python ekspert eller ønsker å bli det?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nå har du mulighet til å bli en del av et sterkt Python-miljø, og delta i utvikling av noe av den mest avanserte Python-programvaren som utvikles i Norge! Både nyutdannede og erfarne utviklere oppfordres til å søke.

Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) søker to nye medarbeider til spennende stillinger som utviklere av mikrotjenester for integrasjoner, og Identity Governance and Administration (IGA) systemet Cerebrum. Integrasjoner utvikles som mikrotjenester etter moderne prinsipper basert på API (eOppslag) og notifikasjoner (eNotifikasjon). Cerebrum er utviklet ved Universitetet i Oslo, og brukes av en rekke universiteter og høgskoler i Norge. Arbeidsområdet for stillingene er utvikling av integrasjoner og/eller Cerebrum, avhengig av kvalifikasjoner.

Du vil inngå i et team med engasjerte og dyktige utviklere. Både integrasjoner og Cerebrum utvikles smidig og kontinuerlig, gjennom bruk av Scrum som smidig arbeidsmetodikk, og med fokus på DevOps og CI (kontinuerlig integrasjon). 

Arbeidsoppgaver

 • Design, implementasjon og vedlikehold av løsninger for identitetsforvaltning og tilgangskontroll basert på Cerebrum.
 • Design, implementasjon og vedlikehold av integrasjoner.
 • Deltakelse i prosjekter for eksterne kunder.
 • Oppgavene også kunne omfatte planlegging og koordinere faglige aktiviteter og arbeidsgrupper, og/eller rolle som løsningsarkitekt.

Kvalifikasjonskrav 

 • Høyere utdanning innen informatikk, minimum bachelornivå for overingeniør og minimum masternivå for senioringeniør. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Dokumenterte kunnskaper om programmering, fortrinnsvis med programmering i Python.

Kunnskap om/erfaring innen flere av følgende områder:

 • Utvikling av større IT-systemer, gjerne mellomvareløsninger.
 • Modellering og relasjonsdatabaser.
 • Utforming av spesifikasjoner.
 • Utforming av testkriterier.

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Kunnskap og erfaring innen mellomvare, integrasjoner, autentisering og autorisasjon.
 • Kjennskap til UiOs IT-infrastruktur og løsninger. Erfaring med arbeid i prosjekter.
 • Kjennskap til Scrum og DevOps Erfaring med Jira og Bitbucket.

Særlig kvalifisert personell med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse, for eksempel innen smidig metodikk, DevOps, eller som løsningsarkitekt, kan bli vurdert som senioringeniør, SKO 1181.

Personlige egenskaper

Vi søker en initiativrik og strukturert medarbeider. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse og inspirerende arbeidsmiljø.
 • Gode opplærings- og utviklingsmuligheter.
 • Gode muligheter til å påvirke arbeidsdagen
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor stillingskode 1087 (overingeniør), og innenfor stillingskode 1181 (senioringeniør), avhengig av kompetanse.

Nyutdannede oppfordres til å søke!

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktpersoner

Hans Kristian Fjeld
Seksjonssjef

Hvem er Universitetet i Oslo (UiO)?

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet. Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren.  

USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

Våre løsninger med datainnsamling til forskning med Nettskjema og TSD er Norges mest brukte løsning for innsamling av forskningsdata.