Er du opptatt av klima og miljø? Da kan vi ha jobben for deg!

Prosjektleder- arkitekt innen klima og miljø

Nittedal-eiendom KF er et eiendomsforetak med ansvar for den kommunale bygningsmassen på ~100 000 kvm areal; fordelt på skoler, institusjoner, idrettshaller, administrasjonsbygg, boliger – og et splitter nytt kulturhus. Våre 4 fagområder er: Utbygging, forvaltning, drift/vedlikehold og renhold. Foretaket er Miljøfyrtårnsertifisert, med lønnsom og miljøvennlig drift i fokus. Foretaket har nylig fått vedtatt høye ambisjonsnivåer innen klima og miljø for nye byggeprosjekter.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nittedal kommune er en kommune i vekst hvor en sentrumsplan skal realiseres og flere offentlige funksjoner som barnehager og skoler skal bygges i hele kommunen. I den anledning vil foretaket styrke sin utbygningsavdeling med en prosjektleder/arkitekt for oppfølging av prosjekter i tidligfase, med særlig fokus på klima og miljø. Vi søker DEG som ønsker nye utfordringer, har lang erfaring og som finner det spennende å få bidra med og utvikle en kommune i vekst. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av livssyn og seksuell orientering. 

Kommunen ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utfordrende arbeidsoppgaver med deltakelse fra idefase til ferdig gjennomført prosjekt, med hovedvekt på tidligfase 
 • Ulike utredninger i forbindelse med byggeprosjektene som: 
 • Saksbehandling, deriblant fremme saker til politisk behandling 
 • Konseptvalg 
 • Utvikling og inovasjonsprosjekter 
 • Brukermedvirkning og utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram 
 • Utredninger i forbindelse med budsjettprossen som leveranse/kvalitet, gjennomføring og kostnad 
 • Utarbeide kostnadsoverslag, skisse- og forprosjekter 
 • Oppfølging av klima og miljøambisjoner i foretaket og i prosjekter. Bidra til kompetanseheving i foretaket og i prosjektene slik at gode og riktige løsninger foretrekkes. 
 • HMS-ansvaret i foretaket og i prosjekter. Miljøfyrtårnsertifisering, HMS/KS og SHA. Tilrettelegge for at foretaket har gode systemer og at de etterleves 
 • Bidra til utarbeidelse av mulighetsstudier 
 • Bistå i ulike prosjekter hvor det er behov for enkelte bygge- og reguleringssøknader etter Pbl. 

Stillingen rapporterer til avdelingsleder for utbygging.

 

Kvalifikasjoner

 • Arkitekt/ingeniør eller annen relevant høyere utdanning 
 • Lang erfaring kan kompensere for lavere utdanning 
 • Erfaring med å lede prosesser og offentlig saksbehandling 
 • erfaring som ansvarlig søker etter plan- og bygningsloven 
 • God kompetanse og erfaring med klima- og miljø utfordringer 
 • Gode kunnskaper om relevant lovverk

 

Utdanningsretning

 • Arkitekt / Design
 • Bygg og anlegg

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og engasjert med "fremoverlent" holdning og gjennomføringskraft 
 • Kunne drive prosesser, kommunisere løsninger og krav 
 • Ønske om å jobbe strukturert og ha god helhetlig oversikt 
 • Systematisk legning og evne til å koordinere aktiviteter 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper 
 • Stor gjennomføringsevne med høy grad av fleksibilitet 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Ordenssans og kan jobbe selvstendig i en hektisk hverdag

 

 

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver med reel mulighet for påvirkning av nyopprettet stilling 
 • Kompetente medarbeidere i et aktivt og engasjert fagmiljø 
 • Gode og fleksible arbeidstidsordninger 
 • Gunstig pensjonsordning 
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Laila Jensen
Enhetsleder
Telefonnummer: +47 67 05 90 85
Roy Are Hanssen
Avdelingsleder utbygging
Telefonnummer: 67 05 93 52

Hvem er Nittedal kommune?

Nittedal kommune har 23500 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.