Er du ingeniør i bygg og en god prosjektleder?

Avdeling virkemidler og utvikling søker etter ny medarbeider med bakgrunn og interesse for byggkvalitet og byggeprosess. Du vil bli en del av vårt spennende fagmiljø som utvikler byggteknisk forskrift (TEK), kunnskap om byggsektoren, samfunnets og brukernes behov, effekter av regelverket og ser sammenhengen mellom ulike bygningspolitiske virkemidler

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle byggereglene med målsetting om forenkling og digitalisering
 • Lede prosjekter
 • Delta i tverrfaglige team gjennom prosjektarbeid
 • Bidra med tverrfaglig kompetanse innenfor TEK og tilgrensende regelverk
 • Samarbeide med byggenæringen, interesseorganisasjoner, andre myndigheter og standardiseringsorganisasjoner

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen ingeniørfag på master- eller bachelornivå
 • Relevant erfaring fra bygningsrelatert virksomhet og prosjektledelse, eksempelvis som rådgivende ingeniør, byggherre eller entreprenør
 • Gode formidlingsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Innsikt i byggeprosessen og plan- og bygningsloven med forskrifter
 • God breddekunnskap om byggfaglige områder og regelverk blir vektlagt
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og offentlige anskaffelser blir vektlagt

Personlige egenskaper

 • Du liker å samarbeide på tvers av fagområder
 • Du er løsningsorientert og flink til å skape gode relasjoner
 • Du liker å formidle fag utad
 • For å lykkes i stillingen må du ha evne til å tenke strategisk og se utviklingsmuligheter
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Utfordrende stilling på et område som får stor politisk oppmerksomhet
 • Stillingen lønnes etter avtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med en god tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån etter regler fastsatt av KMD
 • Direktoratet følger statens arbeidstidsordninger og har en god personalpolitikk
 • Arbeidssted er i våre hyggelige lokaler i Oslo 

Vi er en del av statens inkluderingsdugnad og oppfordrer kvalifiserte søkere som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV om å søke. Vi gjør oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål jf regjeringens inkluderingsdugnad.

Vi er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet. 

Direktoratet er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister og en søker kan bli offentliggjort selv om vedkommende har bedt om å bli unntatt offentligheten. Vedkommende vil i så fall bli varslet før eventuell offentliggjøring skjer. 

Kontaktpersoner

Christine Molland Karlsen
Avdelingsdirektør
E-postadresse: cmk@dibk.no
Telefonnummer: (+47) 951 67 814

Hvem er Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)?

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet, og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. DiBK er sentral myndighet for det bygningstekniske regelverket, og tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper. I tillegg driver direktoratet ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven. Direktoratets arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen, byggevaremarkedet og publikum. Direktoratet har 90 ansatte og har kontorer i Oslo og Gjøvik. DiBK er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).