Er du nyutdannet og går du kanskje med en lederspire i magen?

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg søker en rådgiver som skal bidra til "best practice" på tvers av team og områder hos våre drift- og vedlikeholdsteam i Oslo og på Østlandet. Gjennom stillingen får du innsikt i hvordan Statsbygg drifter og vedlikeholder eiendommene sine og hvordan våre medarbeidere og ledere jobber i avdeling Drift og vedlikehold. Du vil følge de respektive underdirektørene og teamene, samt driften på områdekontorene. 

Stillingen er nyopprettet og vår intensjon er å utvikle en person som vil kunne få ledererfaring, og på sikt kunne kvalifisere seg til lederstillinger i Statsbygg. Denne stillingen passer godt for deg som er nyutdannet våren 2020. Du vil med din kompetanse og egenskaper kunne være med å forme stillingen, og det forventes at du bidrar til innovasjon og prosessforbedring.

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,eiendomsforvalter og eiendomsutvikler med en veldig spennende og variertportefølje. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse ogansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og iframtiden, og har fokus på digitalisering, innovasjon og miljø. 

Arbeidsoppgaver

 • Observere og  analyse arbeidsprosesser i teamene og drive implementering av «best practice» i driften 
 • Bistå med forbedringstiltak som kan gi effektiviseringsgevinster og økt måloppnåelse for Statsbygg 
 • Bidra til økt digitalisering og implementering av ny teknologi og arbeidsformer 
 • Jobbe tett opp imot kontraktoppfølging av rammeavtaler, serviceavtaler og andre leverandøravtaler 
 • Oppfølging av leverandører 
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen 
 • Du vil med din kompetanse og egenskaper kunne være med å forme stillingen 

Stillingen medfører noe reisevirksomhet. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen teknisk/økonomiske fag 
 • Interesse for bygg- og eiendomsdrift 
 • Interesse og ambisjon for ledelse, innovasjon og nyskapning 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Evne til å kommunisere, inspirere og motivere 

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Resultatorientert 
 • God forretningsforståelse 
 • Gode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendig 

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å utvikle seg i en innovativ bedrift med stort samfunnsansvar
 • Spennende arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs 
 • Gode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ med kr 500.000,- per år
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for gunstig boliglån        

Kontaktpersoner

Rune Solheim
områdedirektør Øst
Telefonnummer: 412 19 085

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger