Er du maskiningeniør med erfaring fra mekanisk produksjon?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. juni, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Noble Installation har langsiktige kundeforhold med store, tunge aktører innenfor olje/gass/energi sektoren. Virksomheten er innenfor 3 kjerneområder: Mekanisk produksjon og engineering, Mekanisk montasje (on- og offshore) og Maritime operasjoner. Stillingen som QA/HSE Manager er svært sentral i vår organisasjon.

Du vil ha ansvar for administasjon, implementering og drift av våre systemer for kvalitet, internkontroll og helse, miljø og sikkerhet. Du må ha evne til å jobbe strukturert, målrettet og selvstendig, og evne til å omsette teori til praksis ved å jobbe systematisk med forbedringsaktiviteter ute i drift, med interne prosesser og kunderelaterte prosesser.

 

Dine viktigste ansvarsområder / arbeidsoppgaver vil være knyttet til: 

  • avvikshåndtering
  • ta initiativ til, forberede, gjennomføre og følge opp perodiske systemrevisjoner 
  • forberede, gjennomføre og følge opp audits og revisjoner utført av kunder
  • følge opp våre kvalifiseringer og årlige oppdateringer i Achilles/Sellihca
  • implementering av ny ISO 9001:2015 standard og LEAN aktiviteter
  • initiere og gjennomføre opplæring av ansatte 

 

For å lykkes i stillingen tror vi det er en fordel at du er maskiningeniør (BSc.eller MSc.), og har erfaring fra mekanisk verksted og produksjon. Du har god kjennskap til ISO 9001:2008 og ISO 9001:2015, Internkontrollforskriften og gjeldende standarder og forskrifter innen HMS. Vi benytter TQM Enterprise sitt system for vedlikehold av kvalitetssystemet, og du er vant til å bruke IT-verktøy i hverdagen. Det er en fordel om du har kunnskap om Achilles og Sellihca kvalifiseringer og kunnskap om risikostyring og risikoanalyser samt erfaring fra planlegging og gjennomføring av LEAN aktiviteter.

Noble Installation har en flat organisasjon, og tilbyr en utfordrende, variert og selvstendig stilling med store muligheter for personlig og faglig utvikling. Du rapporterer til daglig leder. Det tilbys konkurransedyktige betingelser og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.

 

IMPACT er et fullverdig HR-konsulenthus med spesialisering innen rekruttering, omstilling, outplacement og utvikling. Vi har et bredt kompetansemiljø og bistår kunder i et vidt spekter av bransjer. Vi er opptatt av å levere løsninger som er tilpasset våre oppdragsgiveres behov, og alltid med respekt for mennesker og verdier.

Kontaktpersoner

Stig Solberg
DNV GL Sertifisert Senior Rekrutteringskonsulent, Impact
E-postadresse: ss@impact.no

Hvem er Noble Installation AS?

Noble Installation AS er et heleid datterselskap av Noble AS, etablert i 2000. Vår virksomhet er innenfor marine operasjoner, mekanisk montasje og produksjon, og er i stor grad rettet mot offshore- / maritim sektor, men også landbasert industri. Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 3834-2. Vi er 28 ansatte, og har tilhold i nye, egne lokaler i Rudskogen Næringspark mellom Rakkestad og Sarpsborg, hvor vi har 1750 kvm topp moderne plate/sveis verksted i stadig utvikling.