Er du klar for nye utfordringer?

Miljørådgiver overvann

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bli en del av vår avdeling miljø i Oslo

COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med rundt 1300 medarbeidere i Norge. COWIs divisjon for Vann og miljø har de siste årene hatt stor vekst, og avdeling Miljø består av over 90 dedikerte miljørådgivere som jobber over hele landet. Vi koples inn på mange og svært varierte prosjekter hvor vi bidrar med vår spisskompetanse innen miljø. Kjennetegnet for mange av COWI sine prosjekter er at de er flerfaglige, omfattende og av stor samfunnsmessig betydning. Typer prosjekt kan være alt fra samfunnsøkonomiske utredninger til bygging av nye skoler, sykehus, veier og bane - spennet er stort med fellesnevneren å sikre og bedre miljøet!

Miljøseksjonene i Oslo består av meget dyktige miljørådgivere med svært varierende kompetanse innenfor miljøfaget. Vi fokuserer på læring og samarbeid på tvers av kontorsteder og har et sterkt samhold. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt. I Oslo har vi tre miljøseksjoner, hvor du vil bli en del av seksjonen klima, overvann og miljø.

For overvann har vi i COWI et stort og meget faglig dyktig miljø som ser overvannsutfordringene i sammenheng med byutvikling. Fagmiljøet har også inngående kunnskap om hydrologi, modellering, rensing og fordrøyning. Det COWI er spesielt gode på er å kople sammen alle våre tekniske fagområder, som kommunalteknikk, samferdsel, bane, by og arkitektur, for å løse de sammensatte utfordringene som samfunnet står overfor med økt nedbør og flom. COWI har et eget «Senter for klimatilpasning» som arbeider for å fremme tiltak for bedre klimatilpasning innenfor alle våre fagområder. Innen overvannshåndtering driver COWI også med FoU og forelesing for studenter. I tillegg satses det spesielt sterkt innen overvåking og bruk av sensorer i forbindelse med overvannshåndtering og vannkvalitet. Et eget Nordisk overvannsnettverk arbeider for å øke kunnskapen og kvaliteten på våre leveranser av overvannsløsninger til oppdragiver.

Overvannsteamet jobber med analyser, vanndesign, detaljplaner, tiltak, etc., og jobber nært opp mot de andre fagseksjonene for å levere komplette overvannstjenester. Prosjektene vi jobber i har et stort spenn med hensyn på størrelse, kompleksitet og faglig innhold.

Få en nøkkelrolle i vårt fagmiljø i Oslo

Vi ser etter deg som ønsker å jobbe med spennende og utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kolleger. I denne stillingen blir du en del av vårt globale team av eksperter, og du arbeider i tett samarbeid med kolleger på miljøavdelingen samt kolleger i andre avdelinger på tvers i COWI.

Du vil til daglig utføre følgende arbeidsoppgaver:

 • Ha planansvar, utarbeide overvannsplaner og designløsninger for overvann i utbyggingsprosjekter. 
 • Planlegge og utvikle videre blågrønne overvannsløsninger (regnbed, filteranlegg, grønne tak, bekkeåpninger etc.).
 • Være med på utviklingen av online-sensorer innen overvann og flom.
 • Dimensjonering av erosjonssikring, fordrøynings- og renseløsninger og flomveier.
 • Vanndesign, gjerne i sammen med arkitekter og landskapsarkitekter.
 • Være med på å utvikle vårt fagnettverk for overvann.
 • Delta i og ha ansvar for utarbeidelse av tilbud.
 • Utvikling innen andre vann- og miljøfaglige temaer er aktuelt og vil planlegges sammen med nærmeste leder.

I COWI får du en unik mulighet til å lære av de beste og utvikle potensialet, og du får delta i utformingen av fremtidens samfunn. Sammen med din nærmeste leder legger du opp en plan for din egen utvikling, og du får mulighet fra dag til dag til å bygge opp din ekspertise.

Dine ferdigheter. Vårt team. Sammen utformere vi fremtiden.

Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av geografi og fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å lære av de beste.

For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være god på å bygge relasjoner og tillit, samt ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi søker deg som er opptatt av og brenner for vann- og miljøfaget.

Du bør dessuten ha følgende ferdigheter og kompetanse:

 • Du har minimum 2 års erfaring og bachelorgrad/mastergrad, med dokumentert relevant fagbakgrunn eller praksis med overvannsprosjekt.
 • God generell kunnskap innen overvann vil være nødvendig for stillingen.
 • Du har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner.
 • Du har gode samarbeidsevner og bygger nettverk.
 • Du er løsningsorientert.
 • Du trives med en høy grad av frihet under ansvar.
 • Du er strukturert, selvgående og initiativrik.
 • Du har førerkort klasse B

COWI som arbeidsplass

COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger, samt en personlig oppfølgingsplan, årlige medarbeidersamtaler og hyppige milepælsamtaler. Det er også muligheter for internasjonalt arbeid hvis ønskelig.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss - vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
 • Vi har faglige nettverk, bedriftsidrettslag og et «Ung i COWI»-nettverk.
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Har du spørsmål?

Da kan du ringe Benedicte Kaspersen (Seksjonsleder, Klima, overvann og Miljø i Oslo) på telefon +47 971 40 536 eller

Svein Ole Åstebøl (Miljørådgiver Overvann) på telefon +47 977 40 501.

Slik søker du

Klikk på knappen nedenfor, og fortell hvorfor du er rett person for denne stillingen. Søknadsfristen står angitt øverst på siden. Vi anbefaler å søke med én gang, da kandidater vil bli evaluert og intervjuet fortløpende.

Vi tror på like muligheter

COWI tror på like muligheter for alle ansatte og arbeidssøkere. Ingen skal oppleve å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, transseksuell identitet eller uttrykk, etnisitet, seksuell legning, religion eller annen tro, funksjonshemning eller alder. COWI overholder lovene og forskriftene om diskriminering på arbeidsplasser i hvert land og by der COWI er lokalisert. Denne policyen gjelder alle ansatte, men også i rekruttering, ansettelse, utplassering, forfremmelse, oppsigelse, flytting, permisjon, kompensasjon og opplæring.

Kontaktpersoner

Benedicte Kaspersen
Seksjonsleder, Klima, overvann og miljø i Oslo
Telefonnummer: +47 971 40 536
Svein Ole Åstebøl
Miljørådgiver Overvann

Hvem er COWI AS?

Våre ansatte er vår største ressurs: Det er våre ansatte som gjør prosjektene vellykkede. Hos COWI får du en unik mulighet til å lære av de beste og utvikle potensialet ditt, og du får delta i å forme fremtidens samfunn. Sammen med lederen din utarbeider du en plan for din egen utvikling, og du får muligheten til å bygge på din kompetanse i både lokale og globale prosjekter fra dag til dag.

For mer informasjon, besøk www.cowi.no/om-oss

Les mer om COWI AS og se flere ledige stillinger