Er du klar for nye utfordringer? Spordrift søker etter Fagleder signal

Fagleder signal

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Spordrift AS er et nyopprettet selskap og Norges største leverandør av drift, vedlikehold og fornyelse av banerelatert infrastruktur. Arbeidet vårt bygger på 150 års erfaring, fersk ekspertise og lokal tilstedeværelse i hele Jernbane-Norge. Spordrift er stedet for deg som vil jobbe med noe håndgripelig og samfunnsnyttig, sammen med kolleger som er stolte av jobben de gjør for at folk og gods kan komme trygt frem.

Nå søker vi en Fagleder for signal. Er du den vi ser etter?

Spordrift sin avdeling for sikkerhet og kvalitet har en ledig fast stilling som fagleder linjen i den nyopprettede enheten Teksnisk stab. Enheten støtter produksjonsapparatet over hele landet og dekker fagene Linjen, Høyspenning, Lavspenning og Signal.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og vedlikeholde styrende dokumenter og kontrollrutiner  
 • Sette kompetansekrav og legge til rette for kompetanseutvikling for lærlinger, fagarbeidere og kontrollører
 • Anskaffe kurs og annen opplæring
 • Sikre at vi har rett kompetanse på alle signalanlegg 
 • Representere faget mot kunder og andre interessenter 
 • Koordinere og sende inn forslag til endringer av teknisk regelverk 
 • Utvikle og administrere faglig nettverk for signal 
 • Lede faglig utvikling
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniør eller fagbrev og teknisk fagskole
 • Erfaring fra arbeid med Bane NORs signalsystemer
 • God kunnskap om jernbanen og Bane NOR sitt tekniske regelverk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner
 • Nøyaktig og strukturert
 • Fleksibel og løsningsorientert 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø i rehabiliterte lokaler på Oslo S
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger                                                                                                                                 
 • For tiden personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktpersoner

Sjur Arnstein Flatlandsmo
Telefonnummer: 92459712

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger