Er du klar for en spennende stilling som Enhetsleder for teknisk drift?

Enhetsleder for teknisk drift

​​Enheten Teknisk drift, som ligger under sektor for samfunnsutvikling i Åmot kommune, drifter og vedlikeholder Åmot kommunes veier og grøntområder, samt kommunens vann og avløpsanlegg.​​

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

​Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle enheten Teknisk drift i tråd med gjeldende rammer og strategier.
 • Ansvarlig for at enheten oppnår de fastsatte mål.
 • Personal, økonomi og resultatansvar
 • Ansvarlig for saksbehandling for enheten Teknisk drift.
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av drift og investeringsprosjekter.
 • Faglig støtte innad i driftsorganisasjonen og pådriver for tverrfaglig samarbeid.
 • Prosjektledelse.
 • For øvrig utføre pålagte oppgaver fra overordnet leder.

​Kvalifikasjoner

 • Ingeniørhøgskole eller annen relevant utdanning kombinert med bred praksis
 • Ledererfaring.
 • Relevant erfaring fra offentlig eller privat virksomhet.
 • Gode brukerkunnskaper og ferdigheter med dataverktøy.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til helhetstenkning.
 • Førerkort klasse B.

​Videre forventer vi at du er:

 • Serviceinnstilt og fleksibel.
 • Målrettet og resultatorientert.
 • Endringsvillig og fremtidsrettet
 • Initiativrik og løsningsorientert.

Vi legger vekt på personlig egnethet.

​Vi kan tilby

 • En spennende jobb i et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere.
 • lønn etter avtale.
 • pensjonsordning i KLP.
 • Stillingstype/-prosent: ​100 % fast

​ Vår ref ​20/207

Søknadsskjema

​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.

Offentlig søkerliste ​

Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

​Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Kontaktpersoner

Dag Hoffmann
Sektorleder for Samfunnsutvikling
Telefonnummer: 99352402

Hvem er Åmot kommune?

Åmot kommune har ca. 4.400 innbyggere, godt utbygd tilbud og kvalitet på de kommunale tjenester. Birkebeinerkommunen Åmot ligger midt i Hedmark. Kommunesenteret Rena er en bygdeby med et levende sentrum og ligger 3 mil nord for Elverum. Vekstkommunen Åmot er en skogs-, forsvars- og høgskolekommune med et rikt idretts- og kulturliv.

Velkommen til Åmot!