Er du jus-student eller nyutdannet jurist som ønsker å opparbeide deg nyttig saksbehandlerkompetanse innen offentlig forvaltning?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du behandle saker (fra strømkunder) om samfunnets viktigste infrastruktur? Seksjon for regulering av nettjenester i avdelingen Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har nå et 6 måneders engasjement ledig.   Du vil jobbe med saksbehandling etter forvaltningsloven, og opparbeide god rolleforståelse for arbeid innen offentlig forvaltning? Seksjonen jobber med et bredt spekter av arbeidsoppgaver innenfor forvaltning av og tilsyn med regelverk for betaling for tilknytning til og bruk av nettet, leveringskvalitet og systemansvaret i kraftsystemet. Strømnettet er bærebjelken for utvikling av fremtidens nullutslippsamfunn. Vår oppgave er å regulere utviklingen av nettet på en samfunnsøkonomisk rasjonell måte.   Seksjon for Regulering av nettjenester består i dag av 14 medarbeidere, og vi har nå behov for en medarbeider som kan hjelpe oss med behandling av saker mellom forbrukerkunder og nettselskap om betaling for bruk av strømnettet.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til saksbehandling av klagesaker mellom forbrukerkunder og nettselskap.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor i rettsvitenskap (jus)
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillings-evner på norsk er en forutsetning for stillingen
 • Interesse for kommunikasjon er en fordel
 • Beherske ordinære kontorstøtteverktøy (MS Office)

Personlige egenskaper

 • Er nysgjerrig med åpen holdning og vilje til å ta utfordringer
 • Er konstruktiv og samarbeids-orientert
 • Har nøyaktig og strukturert arbeidsform
 • Har god rolleforståelse og er ansvarsbevisst
 • Personlighet egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Sterk kunnskapsorganisasjon
 • Frihet til å disponere egen arbeidstid - mulighet for deltid
 • Flotte, nye lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag 
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Årslønn innenfor spennet kr 450 000 – 520 000 i stillingskode (førstekonsulent/rådgiver) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Søk stillingen elektronisk fra vår hjemmeside www.nve.noVitnemål og attester ønskes som vedlegg til søknaden. Attester og vitnemål returneres ikke.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Maja Sun Kindseth
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 91 25
Torfinn Jonassen
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 952 24 548
Velaug Mook
Seniorrådgiver
Telefonnummer: +47 970 36 044

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger