Er du interessert i prosjektstyring?

Enhetsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Leder av prosjektområdet i eiendomsforvaltningen

Om tjenestested

Kommunalområde Miljø- og plansaker i Sandefjord kommune består av fem seksjoner. Eiendomsforvaltning er en av seksjonene, og er lagt inn under kommunalområde etter en nylig gjennomført organisasjonsendring.

Prosjektområdet er en av fem enheter i seksjon eiendomsforvaltning og har ansvar for gjennomføring av kommunens byggeprosjekter. Enheten består i dag av 4 erfarne prosjektledere.

Som enhetsleder av prosjektområdet vil du inngå i eiendomssjefens ledergruppe og være en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø i seksjonen.

Vår eiendomsforvaltning skal kjennetegnes som profesjonell, innovativ og framtidsrettet og ha et tydelig brukerfokus. Samtidig skal det være god arealutnyttelse av kommunens bygg og lokaler.

Spennende pågående prosjekter er gjennomføring av nytt sykehjem og skolestrukturprosjekt. Disse prosjektene vil være sentrale i stillingen, i tillegg til mange andre spennende oppgaver med kommunens formålsbygg og innenfor helse og omsorgsområdet.

Arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle enheten
 • personal-, økonomi-, resultat- og utviklingsansvar
 • utarbeide og følge opp systemer for prosjektstyring
 • saksbehandling og oppfølging knyttet til byggeprosjekter
 • sikre at alle innspill fra berørte av prosjekter blir godt ivaretatt
 • sørge for at lover og regelverk blir ivaretatt

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdannelse – på min. bachelornivå.
 • erfaring fra personalledelse og linjeledelse
 • god økonomiforståelse og forståelse for rammebetingelser
 • kunnskap og erfaring innen fagfeltet
 • innsikt og erfaring fra politiske prosesser og god forståelse for skjæringspunktet politikk/ administrasjon er en fordel
 • erfaring fra kommunal sektor er ønskelig

Personlige egenskaper

 • du har gode relasjonelle ferdigheter
 • du er målrettet, beslutningsdyktig og med en sterk gjennomføringsevne
 • du er tydelig og god kommunikasjon, både i det offentlige rom og internt
 • du er metodisk og systematisk i din tilnærming

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Arbeid i et trivelig miljø
 • Bedriftsidrettslag
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9452.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.

Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.

Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Kontaktpersoner

Nils Aspø
Telefonnummer: +47 33416315
Sindre Væren Rørby
Kommunalsjef
Telefonnummer: +47 33416370

Hvem er Sandefjord kommune?

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Kommunen har nylig gjennomført en kommunesammenslåing hvor Stokke, Andebu og Sandefjord har dannet den nye kommunen Sandefjord. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og det tar kun en times tid til Oslo. Det er også særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har over 62 000 innbyggere. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.