Er du interessert i byutvikling og ønsker å påvirke hvordan byen skal utvikles?

Byutvikler/Overingeniør

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en erfaren og dyktig byutvikler til spennende oppgaver i Utviklingsavdelingen.

Utviklingsavdelingen bidrar til utvikling av byen på kommunal og privat grunn. Avdelingen har en aktiv rolle i transformasjons- og utviklingsområdene, hvor vi samarbeider med andre kommunale aktører og fremforhandler utbyggingsavtaler med private utbyggere. Avdelingen har ca. 35 ansatte fordelt på fire seksjoner, tre geografiske seksjoner (Hovinbyen, Syd og Groruddalen, Vest og Fjordbyen) og en planseksjon. Den ledige stillingen er plassert i seksjon Vest og Fjordbyen.

Arbeidsoppgaver

Som byutvikler hos oss:

 • Vil du få ansvar for å følge opp EBYs oppgaver i transformasjons- og utviklingsområder i kommunen. Dette innebærer blant annet å delta  i kommunale arbeidsgrupper, bidra inn i Plan- og bygningsetatens utarbeidelse av overordnede planer (områdereguleringsplaner, VPOR o.l), bistå ved utarbeidelse av usikkerhetsanalyser, finansieringsplaner og gjennomføringsmodeller, samt koordinere kommunale etater og grunneiere.
 • Vil du delta og lede tverrfaglige team gjennom prosjektarbeid/-ledelse.
 • Vil du ivareta Oslo kommunes interesser gjennom aktiv utøvelse av grunneierollen. Blant annet vil du påvirke fremtidig bruk av arealressursene og utvikling av kommunens eiendomsportefølje for å sikre fremtidige kommunale arealbehov.
 • Kan du delta i forhandlinger om utbyggingsavtaler.

Kvalifikasjoner

Krav: 

 • Høyere utdanning på minimum masternivå innen relevante fagfelt (arealplanlegger/master i by- og regionplanlegging, master i eiendomsutvikling, master i arkitektur, master i fysisk planlegging eller tilsvarende)
 • Minimum fem års erfaring fra relevant offentlig eller privat virksomhet, spesielt relatert til kunnskap om fysisk planlegging og by- og eiendomsutviklingsoppgaver
 • God norskspråklig fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig    

 

Vi vil vektlegge:

 • Erfaring med overordnet planlegging, prosjektledelse og forhandlinger
 • Innsikt i forhold knyttet til finansiering og gjennomføring av byutvikling
 • God innsikt i plan- og bygningsloven
 • Det er positivt om du kan tegne enkle kart og illustrasjoner, men dette er ikke et krav
 • Personlig egnethet til stillingen 

Personlige egenskaper

Du må:

 • Trives med å ha en aktiv rolle, både på egenhånd og som en del av et tverrfaglig team
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Ha evne til å tenke både samfunnsnyttig og kommersielt
 • Tenke strategisk og se muligheter
 • Like å dele kunnskapen din, og bistå andre med å nå målene sine
 • Ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Stillingskategori er avhengig av søkers kvalifikasjoner. Fast stilling som overingeniør, lønnstrinn 49-58 (kr 644 700 - 769 300 per år). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Faglige utfordringer i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger inkludert i årslønnen.
 • Fleksitidsordning.
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom blant annet deltakelse på kurs, seminarer og lignende.
 • Gode velferdstilbud med blant annet eget bedriftsidrettslag og treningsmuligheter i våre lokaler.

 

Vi ber om at alle søkere legger ved kopi av vitnemål og attester i søknaden. 

Kontaktpersoner

Anders Solheim
seksjonsleder
Telefonnummer: 469 65 588
Margrethe Pran
seksjonsleder
Telefonnummer: 452 68 451

Hvem er Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier og en aktiv pådriver for utvikling av byen. Oslo er i endring, både sjøsiden og flere andre områder skal i de kommende årene utvikles. Etaten er bl.a. involvert i utviklingen av Fjordbyen, Ensjø, Økern, Hovinbyen og Groruddalen. Etaten forvalter en betydelig bygningsmasse samt ubebygd grunn. Vi er 130 ansatte som holder til i Christian Krohgs gate ved Akerselva. 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Eiendoms- og byfornyelsesetatens lokaler er universelt utformet.

Les mer om etaten