Er du ingeniør/sivilingeniør og klar for nye utfordringer?

Ingeniør/sivilingeniør - Nettutvikling distribusjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. august, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

De fire regionene i BKK Nett har ansvar for prosjektering og utbygging av nyanlegg, reinvesteringer og vedlikehold i distribusjonsnettet. Region Nord dekker forsyningsområde i kommunene Sunnfjord, Solund, Hyllestad og Fjaler, og har kontorsted i Førde.

Seksjonen Regional Forvaltning og Plan Nord har to avdelinger; Avdeling Forvaltning og Avdeling Plan. Det er Forvaltningsavdelingen i Førde som har ledig en spennende stilling.

Vår nye ingeniør/sivilingeniør vil i hovedsak arbeide med drift, vedlikehold og utvikling av distribusjonsnettet. Dette innebærer:

 • Planlegging, kontroll og godkjenning knyttet til drift og vedlikehald av nettanlegg
 • Forprosjektering, planlegging, oppfølging og revisjon av prosjekter
 • Prosjektledelse og byggherreansvar
 • Måling og analyse av spenningskvalitet
 • Delta i vurdering og utarbeidelse av områdeplanar i d-nettet i samråd med utbyggere, konsulenter og offenteleg forvaltning
 • Utarbeidelse og inngåelse av av tilknytningsavtaler med kundar
 • Delta i FoU-prosjekt
 • Utarbeide mulighetsstudier og forprosjekter for bla. digitalisering og elektrifisering
 • Oppgaver knyttet til budsjettarbeid og utarbeiding av økonomiske langtidsprognoser
 • Delta i forbedringsarbeid og videreutvikling av prinsipper/rutiner for arbeid med nettanlegg

Vi søker deg med høyere utdanning, minst på bachelornivå, innen elkraft og med kunnskap om drift og fremtidig utvikling av strømnettet. Erfaring fra energibransjen samt fra prosjektering vil være en fordel.

Det er ønskelig at du har:

 • Gode samarbeidsevner, du liker kundekontakt og er løsningsorientert
 • Evne til å sette deg inn i forskrifter og normer på fagområde
 • En strukturert og målrettet arbeidsform
 • Gode ferdigheter på kommunikasjon og digital samhandling.

I stillingen vil du være en pådriver og motivator for HMS-arbeid innenfor eget arbeidsområde.

Vi gjør oppmerksom på at vi kun tar imot søknader via vårt elektroniske søknadsskjema.

Ta gjerne en uforpliktende prat om stillingen!

Kontaktpersoner

Arild Fleten
Mobil: 970 54 376

Hvem er BKK ?

BKK AS er et ledende selskap på Vestlandet innen fornybar energi og fremtidsrettet infrastruktur. Vår virksomhet omfatter alt fra produksjon av vannkraft og annen fornybar energi, til utbygging og drift av fiber-, strøm- og fjernvarmenett. Vi skal være med å videreutvikle energisystemet ved å satse på innovasjon og ved å ta i bruk ny teknologi og nye energi- og infrastrukturløsninger. Vårt verdiforslag er å skape en bærekraftig fremtid. Vi har ambisjoner om å finne nye forretningsmuligheter samtidig som vi gir fart til overgangen fra fossilt til nullutslipp. Med dette som målsetning må vi ta i bruk ny teknologi og nye plattformer, samt nye måter å arbeide på i prosjekter sammen med forretningen.