Er du ingeniør med erfaring fra sikkerhet og termiske energisystemer?

Sivilingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Til hovedkontoret i Oslo søker Norsk Energi, avdeling Fjernvarme, sivilingeniør med utdanningsbakgrunn innen energi- og miljø, produksjon og produktutvikling (maskin) eller tilsvarende, fortrinnsvis med noe spesialisering eller erfaring innen risikovurdering og termiske energianlegg.

Hovedkontoret i Oslo består av avdelingene «Fjernvarme» «Energisystemer i Bygg» og «Industri» med ca.40 ingeniører totalt. Disse jobber for fjernvarme- og byggmarkedet, samt mot norske industribedrifter. Vi tilbyr et vidt spekter av tjenester innen termisk energi, og arbeider med ulike prosjekter innen energieffektivisering, varmegjenvinning, varme- og kjøleproduksjon samt varme- og kjøledistribusjon mv. Våre hovedtjenester er rådgivning, utredninger og prosjektering.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene vil være varierte og vil bli tilpasset den enkeltes kvalifikasjoner og interessefelt, men hovedfokus er tenkt rettet mot sikkerhet relatert til energisystemer, eksempelvis olje- og gassanlegg, fastbrenselanlegg, prosessanlegg m.v.
 • Risikovurderinger 
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser 
 • Eksplosjonsvern og soneklassifisering (ATEX)
 • Kontroll av design mtp sikkerhet (HAZOP)
 • Risikoidentifikasjon (HAZID) 
 • Utføre og utarbeide forstudier 
 • Prosessberegninger 
 • Utarbeide tekniske spesifikasjoner for energisystemer og utstyr

Du vil måtte arbeide selvstendig i mange mindre prosjekter, der det vil være avgjørende å oppnå effektiv produksjon ved å dra nytte av kompetansen «rundt deg». Vi vil også ha større prosjekter, der du vil få avgrensede arbeidsoppgaver.

I dagens marked, er det avgjørende at våre rådgivere trives med å markedsføre våre tjenester. Tilegnede teknikker og egenskaper relatert til kundekontakt og presentasjon, vil bli vektlagt på lik linje med faglige kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner 

Sivilingeniør med utdanningsbakgrunn energi- og miljø eller produksjon og produktutvikling (maskin), fortrinnsvis med noe spesialisering eller erfaring innen risikovurdering og termiske energianlegg. 3 - 6 års erfaring foretrekkes, men er ikke et absolutt krav.

Vi ser det som en forutsetning med basiskunnskap innen:

 • Sikkerhet og risikostyring 
 • Termodynamikk 
 • Strømningsteknikk 
 • Prosessanlegg og sikkerhetssystemer

Det vil være en fordel å i tillegg ha erfaring/fag innen noe av følgende:

 • Fastbrenselinstallasjoner/biomasse 
 • Olje- og gassanlegg 
 • Varmepumper og kjølemaskiner 
 • Drift og vedlikehold 
 • Automasjon 
 • Mekanikk (statikk/dynamikk) 
 • Prosjektledelse 
 • Salg og presentasjonsteknikk

Vi kan tilby et arbeidsmiljø med solid faglig støtte, hyggelige og inkluderende kolleger, utfordrende arbeidsoppgaver og gode betingelser. Vårt hovedkontor i Oslo holder til i trivelige og nyoppussede kontorlokaler i Hoffsveien 13 på Skøyen.

Søknadsbrev, CV, karakterutskrifter fra høyskole/universitet og attester sendes: sven.danielsen@energi.no 

Kontaktpersoner

Sven Danielsen
Leder for avd. Fjernvarme
Telefonnummer: 92063985

Hvem er Norsk Energi?

Norsk Energi er et ledende kompetansesenter innen termisk energi, etablert i 1916. Virksomheten omfatter rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring innen energi, miljø og sikkerhet. Selskapet har ca. 70 høyt kvalifiserte medarbeidere. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo, med avdelingskontorer i Bergen og Gjøvik, samt satellittkontor i Fredrikstad, Arendal og Stavanger