Er du ingeniør med bakgrunn innen elektro?

Ingeniør / sivilingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Hovedkontoret i Oslo består av avdelingene «Fjernvarme» «Energisystemer i Bygg» og «Industri» med ca.40 ingeniører totalt. Disse jobber for fjernvarme- og byggmarkedet, samt mot norske industribedrifter. Vi tilbyr et vidt spekter av tjenester innen termisk energi, og arbeider med ulike prosjekter innen energieffektivisering, varmegjenvinning, varme- og kjøleproduksjon samt varme- og kjøledistribusjon mv. Våre hovedtjenester er rådgivning, utredninger og prosjektering. Norsk Energi søker nå etter en elektroingeniør da det er etterspørsel etter denne kompetansen i flere av våre prosjekter. Stillingen vil bli tilknyttet det allerede etablerte fagmiljøet innenfor Automasjon hos oss.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være varierte men hovedfokus er tenkt rettet mot elektrosystemer i industri og energianlegg. Typiske oppgaver vil være:

 • Prosjektering av elektroanlegg
 • Beregninger og kabeldimensjonering
 • Utarbeidelse av spesifikasjoner og anbudsunderlag
 • Tegning av enlinjeskjema og andre elektrotegninger
 • Befaringer og følge opp entreprenører på anleggsplass

Muligheter for å jobbe med automasjon dersom kandidaten har kompetanse eller interesse for dette fagfeltet

Det er høy etterspørsel etter elektrokompetanse intern og det forventes at du vil bli en etterspurt ressurs hvor man jobber på flere prosjekter samtidig. I perioder kan det likevel være behov for å markedsføre tjenester innen elektrofaget eksternt og ha egne prosjekter mot kunder. 

I dagens marked, er det avgjørende at våre rådgivere trives med å markedsføre våre tjenester. Etablert nettverk, tilegnede teknikker og egenskaper relatert til kundekontakt og presentasjon, vil også bli vektlagt ved vurdering av kandidater til stillingen.

Kvalifikasjoner 

Ingeniør/sivilingeniør med utdanningsbakgrunn innen elektro, fortrinnsvis med erfaring fra industrianlegg. Minimum 5 års erfaring.

Vi ser det som en forutsetning at kandidaten har basiskunnskap innen:

 • Elektrofag generelt (elkrafteknikk, elektroteknikk, elektrisk energiteknikk)
 • Elektromotorer
 • Elektrotavler og frekvensomformere
 • Tegnekunnskaper, erfaring med enlinjeskjemaer, etc
 • Spesifikasjoner og anbudsunderlag elektro

Det vil være en fordel å i tillegg ha erfaring/fag innen noe av følgende:

 • Prosessanlegg
 • Roterende utstyr og industrielle maskiner
 • Høyspentanlegg
 • Automasjon 
 • Prosjektledelse 
 • Salg og presentasjonsteknikk

Vi kan tilby et meget arbeidsmiljø med hyggelige og inkluderende kolleger, utfordrende arbeidsoppgaver og gode betingelser. Vårt hovedkontor i Oslo holder til i lyse og trivelige og nyoppussede kontorlokaler i Hoffsveien 13 på Skøyen.

Søknadsbrev, CV, karakterutskrifter fra høyskole/universitet og attester sendes: sven.danielsen@energi.no 

Kontaktpersoner

Sven Danielsen
Leder for avd. Fjernvarme
Telefonnummer: 92063985

Hvem er Norsk Energi?

Norsk Energi er et ledende kompetansesenter innen termisk energi, etablert i 1916. Virksomheten omfatter rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring innen energi, miljø og sikkerhet. Selskapet har ca. 70 høyt kvalifiserte medarbeidere. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo, med avdelingskontorer i Bergen og Gjøvik, samt satellittkontor i Fredrikstad, Arendal og Stavanger