Er du i startgropa? Klar for å ta ditt neste - og viktigste steg ut i en Javautviklerkarriere?

Junior Javautvikler

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Er du i startgropa? Klar for å ta ditt neste - og viktigste steg ut i en Javautviklerkarriere?

Da vil vi ha med deg på laget for å utvikle de beste og smarteste løsningene for Norges befolkning!

Har du lyst å bruke kompetansen din til å endre et lite stykke Norge og virkelig kunne gjøre forskjell for både deg selv og andre? Sammen med mange gode, tøffe, hyggelige og flinke kollegaer kan du være med å bringe oss fremover i de kuleste prosjektene og den mest fremoverlente og innovative IT-gruppa du kan tenke deg.

Hos oss vil du jobbe med alt som du er opptatt av – skatten din, hvem du er, hvor du bor, hvilken bil du kjører, om du driver for deg selv og mye mer.

Vi er midt i en omfattende modernisering og utvikler alt på en tjenesteorientert arkitektur med det vi mener er de beste verktøyene som er å oppdrive.

Vårt DNA

Vi har i mange år vært helt i front med nye teknologiske løsninger. Dette får vi til gjennom å dyrke ulikheter i teamene som lager løsningene – det er kraften i meningsutvekslinger som driver frem gode løsninger.  Derfor organiserer vi oss i tverrfaglige, autonome team, som eier løsningene fra A til Å. Da får vi godt eierskap og ansvarsfølelse, vi knytter sterke relasjoner innad og hjelper hverandre med raushet og stolthet!

Hos oss har alle selvsagt stor respekt for samfunnsoppdraget vårt og dyrker en nærhet til både fagekspertise og ikke minst forbrukere av løsningene som utvikles – tidlig involvering, brukertesting og kontinuerlig leveranser av funksjonalitet er utrolig viktig for oss!

Litt om teknologistacken vår

Teknologi er noe vi bare elsker og vi er ikke redde for å ta i nye ting – det til tross for våre statlige gener! (=

I front bruker vi moderne Javascript-rammeverk som React, Redux og Node med mer. Bak dette har vi en fleksibel mikrotjenestearkitektur bygget i Java. Den kjører pent og pyntelig i et sett med OpenShift-noder. Vi distribuerer data ut til samfunnet på våre Atom feeds. Vi har mange utviklere som jobber tett sammen, og som kontinuerlig integrerer koden sin ved hjelp av Git, Maven, Nexus og Jenkins. God kvalitet er viktig, og vi bruker blant annet JUnit, Mockito, Spock, Cucumber og WireMock til å teste kodebasen vår. Når vi skal lage viktig søkefunksjonalitet bruker vi Elastic Search. Hele herligheten styres av Confluence og Jira. Krydret med dokumentasjon i Swagger og på GitHub.

Og du da?

Vi kan falle for deg som er nysgjerrig, du kan godt være selvlært (dog ha nødvendige formelle kvalifikasjoner) gjennom mange timer foran skjermen, oppslukt i et eller annet Open Source prosjekt eller egenutviklede "greier".

Hvis du i tillegg er litt over snittet gira på å ta deg til ny teknologi, er initiativrik og gjerne utfordrer oss "erfarne gamlinger" og samtidig evner å skape et engasjement rundt deg, da er du en done-deal for oss! Vi lover deg raushet og full støtte tilbake.

Info om prosessen

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Når du søker denne stillingen ønsker vi at du legger ved en utfyllende CV istedenfor at du skriver eller legger ved et søknadsbrev. Det er derfor viktig at du beskriver arbeidsoppgaver, ansvarsområder og resultater, samt annen relevant informasjon om hvert av dine arbeidsforhold og utdanning i din CV. Du vil bli bedt om å svare på noen spørsmål knyttet til din kompetanse og erfaring, og svarene dine vil sammen med din CV være utgangspunkt for vårt vurderingsgrunnlag i den innledende selekteringsfasen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Arbeidsoppgaver - hva skal du jobbe med?

 • utvikle mikrotjenestekomponenter, av både større og mindre karakter og/eller utvikle brukergrensesnitt, både eksterne og interne brukere
 • testdrevet utvikling, lettbent og smidig, med overtruffen kvalitet
 • levere kontinuerlig, og med stolthet vite at koden er forstått og er forvaltningsbar og i henhold til det forretningen vil ha
 • du tar til deg og samtidig deler av din kunnskap til de rundt deg og er med å skape det beste IT-miljøet i Norges land

Arbeidssted: Grimstad eller Oslo 

Kvalifikasjoner

 • du har høyere utdannelse innen IT
 • er du nyutdannede eller fullfører du utdannelsen nå til sommer 2020? Vi oppfordre deg til å søke!
 • du har relevant erfaring innen utvikling av Javabaserte applikasjoner og tjenester
 • du har noe erfaring med moderne utviklingsrammeverk og verktøy basert på Java
 • du må kunne formulere deg godt, både muntlig og skriftlig
 • det er ønskelig du har kompetanse innen noe av teknologien i stacken vår (se tekst ovenfor)

Personlige egenskaper

 • du liker å samarbeide og skape nye relasjoner
 • du liker å bevege deg utenfor komfortsonen og ta initiativ
 • du er nytenkende i måten du løser utfordringer på
 • du er gira på å lære nye ting
 • du er rask til å tilegne deg ny kunnskap
 • du har god forståelse for både det å drive med verdiskaping og å forstå organisasjoner 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver/overingeniør (kode 1434/1087) fra kr 500 000 – kr 630 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontaktpersoner

Viveca Liodden
Underdirektør
Mobil: 414 38 998

Hvem er Skatteetaten?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten og se flere ledige stillinger