Er du glad i tall og analyser?

Rådgivende ingeniør til tallbehandling og transportanalyser

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som har engasjement og spisskompetanse på tallbehandling og transportanalyser.

På Transportanalyse og miljø seksjonen er ansvarsområdene våre innen naturmangfold, støy og luft, samt transportmodeller og -analyse.  Arbeidsoppgavene våre innen transportanalyse spenner fra overordnede transport- og samfunnsøkonomiske analyser, som innspill til Nasjonal transportplan, til uttak av trafikktall på vegnettet.

Denne stillingen vil ha arbeidsoppgaver knyttet til to seksjoner, der du vil jobbe tett med faggruppen for transportanalyse som består av 7 medarbeidere, og faggruppen innen trafikkregistrering som består av 6 medarbeidere.

Det er et økende behov for gode tallgrunnlag innen bil- og sykkeltrafikk som beskriver dagens situasjon, og som gir prognoser for framtida.  Vi trenger en medarbeider som kan innhente og analysere tallgrunnlag som etterspørres i egen etat, og fra andre aktører. Arbeidsoppgavene dine vil omfatte alt fra å kvalitetssikre trafikkregistreringer som skal inn i vegdatabanken, sitte i prosjektgrupper der du har ansvar for alt fra dagens trafikktall til fremtidige transportanalyser, til å formidle resultater fra analyser på en forståelig måte. 

Du vil samhandle mye med fylkesansvarlige innen trafikkregistrering, og de som arbeider med transportmodeller og analyser. I tillegg vil du ha kontakt med fagpersoner innen tellinger i Vegdirektoratet, mot regionens vegavdelinger og andre som har ønsker og behov for trafikk- og sykkeltall.

Kontorsted vil være i Oslo, men noe reisevirksomhet innen regionen må påregnes.

 

Viktige arbeidsoppgaver:

 • Innhente og analysere data i transportmodeller og andre analyseverktøy.
 • Følge opp og kvalitetssikre tall inn i Nasjonal vegdatabank (NVDB).
 • Koordinere etablering av nye tellepunkt, og oppfølging av eksisterende trafikkregistreringer.
 • Bidra til godt samarbeid mellom de som innhenter tall og de som er brukere av dem.

 

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med utdanning fra universitet eller høyskole (min 3 årig utdanning).
 • Senior fagperson innen transportanalyser eller tilgrensende oppgaver, og du må gjerne ha kjennskap til transportmodeller.
 • Inngående kunnskap om tallbehandling og innhenting av datagrunnlag.

Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

 

Dette ønsker vi oss:

De rette personlige egenskapene er viktig i denne stillingen og vil bli tillagt vekt. Du må:

 • Være en selvstendig og initiativrik person som trives med høyt arbeidstempo.
 • Ha evne til å heve blikket og samtidig ha øye for detaljer.
 • Være analytisk og strukturert, og ha evne til å formidle resultater på en forståelig måte.
 • Være løsningsorientert og ha gode samarbeidsegenskaper.
 • Ha en omgjengelig væremåte og et ønske om å bidra positivt til arbeidsmiljøet.

 

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Vi kan tilby spennende arbeidshverdager, med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • overtid, om det skal være aktuelt
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll
 • firmahytter som kan leies til fordelaktige priser

 Lønn avtales nærmere avtale, i samsvar med vår lønnspolitikk. 

 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Ina Abrahamsen
Telefonnummer: (+47) 24 05 80 47

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger