Er du frontend-utvikler, og ønsker å være med oss opp i skyen?

Senior Frontend-utviklere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. november, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst å bruke din utviklerkompetanse på systemer som virkelig gjør forskjell for både deg selv og andre? Sammen med mange gode, tøffe, hyggelige og ekstremt flinke kollegaer kan du være med på reisen fremover i utviklingen av de mest moderne og innovative Skattesystemene som verden har sett!

Vi har kommet langt i modernisering av systemporteføljen vår, og dette sammen med vårt viktige samfunnsoppdrag gjør at fremtiden hos oss i Skatteetaten er spennende og gir mange muligheter for ytterligere forenklinger og moderniseringer. På veien videre vil vi fortsette å være en dynamisk organisasjon med tverrfaglige team, smidig metodikk og løpende produksjonssettinger med mye ansvar, initiativ og ikke minst læring.

Vi ser etter deg som er frontend-utvikler. Du vet hvordan teknologien fungerer og mestrer verktøy, metode, programvare og andre virkemidler som er nødvendig for å levere. Ikke minst evner du å skape god dialog og et godt samarbeid med de rundt deg – både de du jobber med i teamet, men også UX-ressurser, Javautviklere og testere, IT-arkitekter og andre ressurser utenfor teamet.

Vi skal nå også ta steget ut i Skyen og du kan da være med på å sette ruten for dette.

Dine arbeidsoppgaver hos oss vil være

 • å være frontend-utvikler i et tverrfaglig team
 • å utvikle brukervennlige frontend-løsninger i tett samarbeid med brukerne
 • å gjøre testdrevet utvikling, lettbent og smidig
 • å bidra til å bygge endringsdyktige løsninger og arkitektur
 • sammen med teamet jobbe for kontinuerlig forbedring av systemer og måten vi jobber på
 • sammen med dine kollegaer ta ansvar for at vi følger etatens målbilde og arkitekturkrav

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på bachelornivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • flere års erfaring som frontend-utvikler
 • relevant erfaring fra systemutviklingsprosjekter eller forvaltning ved bruk av smidig metodikk
 • erfaring med utarbeidelse av applikasjons-/løsningsarkitektur
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

 Det er en fordel om du har

 • erfaring fra store, kompliserte prosjekter innenfor offentlig sektor
 • erfaring med vår teknologi: Java, Kotlin, SpringBoot, React, Redux, Git, Jenkins, Maven og Nexus for å nevne noe
 • erfaring med DevOps og gjerne med OpenShift, PostgreSQL, Grafana og Splunk
 • erfaring med skyløsninger som AWS og Azure
 • kjennskap til Cloud Native, mikrotjenester, containere, PaaS og Kubernetes

Personlige egenskaper

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner på tvers av fagområder og roller
 • har forståelse for at det er sammen vi oppnår de beste resultatene
 • evner å sette deg raskt inn i kompliserte fagområder og nye problemstillinger
 • er god på å se løsninger på tvers
 • har pådriver-gen, er initiativrik og selvdreven
 • deler raust av din kompetanse med andre
 • liker kontinuerlig å prøve eller lære noe nytt for å utvikle deg og teamet, eller for å finne de beste løsningene

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle systemer og løsninger
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling, både egenutvikling og gjennom etatens egne fagforumer
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • moderne lokaler på Helsfyr med svært godt kollektivtilbud, men også fleksibilitet til å jobbe delvis fra hjemmekontor 
 • konkurransedyktige betingelser 

Stillingen har seks måneders prøvetid og noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontaktpersoner

Amar Rana
Seksjonssjef
Andreas Strømberg
HR seniorrådgiver

Hvem er Skatteetaten?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten og se flere ledige stillinger