Er du Etterretningstjenestens nye innkjøpssjef?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Etterretningstjenesten søker en aktiv og tydelig leder for vår innkjøpsenhet. Som innkjøpssjef får du et helhetlig ansvar for innkjøp av varer og tjenester til Etterretningstjenesten. Du inngår i et kompetent og profesjonelt innkjøpsmiljø og vil ha det innkjøpsfaglige ansvaret for den totale innkjøpsporteføljen til Etterretningstjenesten. Innkjøpssjefen skal støtte og arbeide tett med linjeorganisasjonen for å sikre en helhetlig tilnærming og god kontroll på avtaleforvaltningen. Bredden i anskaffelsesporteføljen er omfattende og krever god evne til helhetsoversikt, samarbeid og kommunikasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, organisere, lede og utvikle kontor for merkantile tjenester
 • Ivareta fagansvaret for anskaffelser i Etterretningstjenesten, herunder gjennomføre anskaffelser, samt følge opp og kontrollere at Etterretningstjenestens anskaffelser gjøres i henhold til lover og gjeldende føringer i Forsvaret
 • Rapportere relevant styringsinformasjon fra fagområdet og sikre at det til enhver tid foreligger ajourført oversikt over Etterretningstjenestens avtaleforpliktelser

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen juridisk fagkrets. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra anskaffelsesvirksomhet
 • God fremstillingsevne norsk skriftlig og muntlig
 • Gode språkkunnskaper i engelsk

Det er ønskelig med:

 • Lederutdanning
 • Prosjektutdanning
 • Erfaring fra offentlige anskaffelser
 • Ledererfaring
 • Kjennskap til Forsvarets- og Etterretningstjenestens organisasjon

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som gode lederegenskaper, evne til helhetsoversikt, initiativrik og gode evner til samarbeid og kommunikasjon vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

Stilling: Kontorsjef (kode 1054)

Lønn: lønnstrinn 72 – 78 i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 48 92

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger