Er du en utadvendt IT-person som ønsker å bli en del av IKT-brukerstøtte?

IT-brukerstøtte

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi har nå ledig én fast stilling i brukerstøtteteamet vårt og søker en utadvendt og teknisk interessert medarbeider som kan fylle denne rollen.

NVEs brukerstøtte ivaretar 1. linje support for alle NVEs IKT-systemer, telefoni, videokonferanse og AV i møterom. Vi på brukerstøtte jobber nært med IKT-drift, IKT-utvikling og flere av de øvrige fagavdelingene i NVE, så det er gode muligheter til å bryne seg på tekniske problemstillinger.

I NVE er det stor mulighet for utvikling. Det vil være mulig å kunne påvirke stillingens innhold og ansvarsområde ut i fra dine personlige egenskaper og fagkunnskaper.

På Seksjon for drift og brukerstøtte er vi totalt 12 medarbeidere hvorav 5 personer inngår i brukerstøtteteamet, inkludert én lærling. Seksjonen er en del av Administrasjonsavdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Betjene henvendelser til brukerstøtte på telefon, epost og ved personlig oppmøte.
 • Logge, feilsøke og løse saker i 1.linje.
 • Videresende saker til 2.-3. linje med oppfølging ovenfor både bruker og teknikere/leverandører.
 • Sette opp arbeidsplasser med datautstyr som PC, telefon og nettbrett.
 • Gi brukerstøtte på blant annet PC, kontorapplikasjoner, NVE-spesifikke applikasjoner, mobiltelefon, videokonferanseløsning og AV-utstyr.
 • Ansvar for systemer og prosesser
 • Lage veiledninger og legge ut oppdateringer og nyheter i interne kommunikasjons-kanaler.
 • Samarbeide med IKT-drift om systemer og infrastruktur

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev eller høyere utdannelse på bachelorgrad nivå innen IKT.
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

  Fordelaktig:
  • Arbeidserfaring fra IKT-brukerstøtte, IKT-drift eller eventuelt IKT-utvikling
  • ITIL
  • Gode evner til å kommunisere skriftlig og muntlig med både brukere og teknikere på norsk

   Stillingen krever sikkerhetsklarering

Personlige egenskaper

 • Interesse for data og teknikk
 • Må jobbe godt i team
 • Utadvendt og godt humør
 • Serviceinnstilt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Nysgjerrig på ny teknologi
 • Selvstendig, strukturert og løsningsorientert
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i en samfunnsviktig organisasjon
 • Dyktige kolleger i et hyggelig, uformelt og spennende arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Trivelige lokaler sentralt på Majorstuen
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Stillingen lønnes som konsulent/seniorkonsulent/førstekonsulent ev. ingeniør/avdelingsingeniør (1065/1363/1408 ev 1411/1085) etter det offentlige regulativ f.t kr 350 000 – 500 000 pr. år. etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

  I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

  Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

  Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

  Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: (+47) 22 95 98 62
Mohamed Carlson El Mourabit
Telefonnummer: (+47) 474 54 896
Trond Hatleberg
Telefonnummer: 900 12 903

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger