Er du en som kan lede og være nytenkende og effektiv?

Leder Engineering

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Mantena ønsker å utvide vårt  team, og søker en leder som kan bidra til å gjøre Mantena Nordens mest nytenkende totalleverandør av vedlikeholdstjenester. Vil du være med på å utvikle vedlikeholdsløsninger for skinnegående materiell? Interessert i å utvikle et team til å bli den mest nytenkende på vedlikeholdsmetoder og prosesser i Norden?

Vi trenger en leder for engineeringgruppen, som liker å jobbe med mennesker, systematikk og forbedringer. Du må ha interesse for vedlikeholdsutvikling og pålitelighetsanalyser. 

Arbeidstiden er dagtid, og noe reisevirksomhet må påregnes.

Den personen vi ser etter må  kjenner seg igjen i vårt slagord ALLTID FREMOVER, er dette deg? Og er dette en dette utfordringer som fanger din interesser, så gleder vi oss til å lese søknaden din.

Arbeidsoppgaver

 • Vedlikeholdsmetodikk og teknologisk utvikling 
 • Faglig ledelse av avdelingen
 • Personalansvar for et lite team på 6-7 personer
 • Prosjektledelse ved behov 
 • Ansvar for avdelingens økonomi og budsjett
 • Bidra til optimalisering av vedlikeholdet av komponenter
 • Sørge for at det utarbeides, revideres eller fremskaffes teknisk dokumentasjon, rapporter og arbeidsbeskrivelser ved behov
 • Pålitelighetsanalyser og RAMS arbeid
 • Utarbeidelse av teknisk dokumentasjon og rapporter Utvikling / engineering av tekniske løsninger / modifikasjoner
 • Teknisk innkjøpsstøtte
 • Teknisk rådgivningstjeneste
 • Bidra i forbedringsarbeid
 • Verifikasjoner av vedlikeholdsdokumentasjon
 • Behandle av avvikssaker
 • Utvikling / engineering av tekniske løsninger / modifikasjoner 
 • Garantioppfølging

Kvalifikasjoner

 • Relevant 3-årig utdannelse ved høyskole/universitet
 • Erfaring fra togvedlikehold kan være en fordel
 • Erfaring som leder kan være en fordel
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • har du interesse for teknologi
 • liker du å jobbe med mennesker
 • har du gode systematisk evner
 • tar  du ansvar for egen fremdrift og har evne til å jobbe selvstendig
 • er du teamorientert med gode samarbeidsegenskaper 

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtalte
 • Et godt miljø, med fokus på fremtidens vedlikehold
 • God forsikrings- og pensjonsordning

Arbeidssted: Jernbanetorget 1, 0154 Oslo

Kontaktpersoner

Randi Kirsten Gundersen
Teknisk leder Grorud
Mobil: 916 54 583
William Heggen
Teknisk sjef
Mobil: 400 34 863

Hvem er Mantena?

Mantena er den største leverandøren av vedlikeholdstjenester til togoperatører i Norge. Som spesialist på vedlikehold av skinnegående kjøretøy, viderefører Mantena en lang tradisjon innen jernbanedrift i Norden. Vår kompetanse favner i dag alt fra de største og tyngste lokomotivene, til de minste og mest avanserte komponentene. Hovedkontoret til Mantena ligger i Jernbanetorget 1 i Oslo mens vedlikeholdsenhetene er fordelt på flere steder i Norge og Sverige.    

Vår kjernekompetanse er kunnskap og erfaring med materiellet som skal vedlikeholdes, evne til leveranse og punktlighet samt evne til nytenkning. Vår ambisjon er å kontinuerlig styrke posisjonen som en nytenkende aktør i en stadig mer fremtidsrettet bransje.