Er du en som kan fortsette vårt arbeid med å utvikle vår ingeniøravdeling i forhold til å være nytenkende og effektiv?

Teknisk leder Industri

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Mantena sitt verksted på Grorud er ett av de største industriverkstedene i Oslo. Vi ser etter en ny leder til vår tekniske avdeling på Grorud, hvor de har ansvaret for å støtte og bidra til optimalisering av komponentvedlikehold, ulike modifikasjonsprosjekter og vedlikehold av skinnegående anleggsmaskiner. I avdelingen er det for tiden åtte dyktige medarbeidere med mye kompetanse innenfor kybernetikk, elektro, trykkluft og mekanisk. Det gis støtte til produksjonen  innenfor, boggi, motorer, hjul, elektriske komponenter, bremsekomponenter, kompressorer og kobbel o.l. Vi ser etter noen som er opptatt av bærekraftig virksomhet og liker å jobbe for innovative og effektive løsninger. Vi jobber med flere forbedrings- og effektiviseringsinitiativer og denne rollen vil være viktig i dette arbeidet.

Den personen vi ser etter må  kjenner seg igjen i vårt slagord ALLTID FREMOVER, er dette deg? Og er dette en dette utfordringer som fanger din interesser, så gleder vi oss til å lese søknaden din.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte vedlikeholdet av komponenter med teknisk kompetanse
 • Støtte prosjektavdelingen med teknisk kompetanse, inklusive konstruksjonskompetanse
 • Faglig ledelse av avdelingen
 • Personalansvar for medarbeiderne i avdelingen
 • Ansvar for avdelingens økonomi og budsjett
 • Bidra til optimalisering av vedlikeholdet av komponenter
 • Sørge for at det utarbeides, revideres eller fremskaffes teknisk dokumentasjon, rapporter og arbeidsbeskrivelser ved behov
 • Utvikling / engineering av tekniske løsninger / modifikasjoner
 • Teknisk innkjøpsstøtte
 • Bidra i forbedringsarbeid
 • Verifikasjoner av vedlikeholdsdokumentasjon
 • Behandling av avviksaker
 • Garantioppfølging

Kvalifikasjoner

 • Relevant 3-årig utdannelse ved høyskole/universitet
 • Erfaring fra togvedlikehold kan være en fordel
 • Erfaring som leder kan være en fordel
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • har du interesse for teknologi
 • liker du å jobbe med mennesker
 • har du gode systematisk evner
 • tar  du ansvar for egen fremdrift og har evne til å jobbe selvstendig
 • er du teamorientert med gode samarbeidsegenskaper 

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtalte
 • Et godt miljø, med fokus på fremtidens vedlikehold
 • God forsikrings- og pensjonsordning

Arbeidssted: Eilert Smithsvei 1, 0975 Oslo

Kontaktpersoner

Randi Kirsten Gundersen
Teknisk leder Grorud
Mobil: 916 54 583
William Heggen
Teknisk sjef
Mobil: 400 34 863

Hvem er Mantena?

Mantena er den største leverandøren av vedlikeholdstjenester til togoperatører i Norge. Som spesialist på vedlikehold av skinnegående kjøretøy, viderefører Mantena en lang tradisjon innen jernbanedrift i Norden. Vår kompetanse favner i dag alt fra de største og tyngste lokomotivene, til de minste og mest avanserte komponentene. Hovedkontoret til Mantena ligger i Jernbanetorget 1 i Oslo mens vedlikeholdsenhetene er fordelt på flere steder i Norge og Sverige.    

Vår kjernekompetanse er kunnskap og erfaring med materiellet som skal vedlikeholdes, evne til leveranse og punktlighet samt evne til nytenkning. Vår ambisjon er å kontinuerlig styrke posisjonen som en nytenkende aktør i en stadig mer fremtidsrettet bransje.