Er du en person som ønsker å lede UX arbeidet på våre digitale innbyggertjenster?

UX-lead

Stillingsbeskrivelse

Hos oss vil du jobbe med

Vi er i en digital transformasjon med stor fokus på å utvikle de beste løsningene for våre sluttbrukere. Avdelingen for Digitale Tjenester trenger derfor å styrke sitt fagmiljø for å møte denne økte takten for innovasjon innenfor digital utvikling. Derfor søker avdelingen for Digitale tjenester en engasjert og dyktig Interaksjons- / UX designer.

Hos oss vil du få stort ansvar for å drive strategiske og operative brukerorienterte designprosesser med stor mulighet for faglig utvikling. Vi kan tilby en god variasjon i utfordringer fra store samfunnsnyttige prosjekter, til mindre (men ikke mindre kreative) prosjekter. Vi har stor takhøyde, deler gjerne kunnskap med andre dyktige kolleger. Du vil ha god mulighet til å forme og utvikle fagmiljøet på arbeidsplassen vår. Vi holder til i nyoppussede lokaler sentralt på Helsfyr.

I denne rollen vil du lede og fasilitere designprosesser og du vil både ha en strategisk vinklling, men også operativt jobbe med designprosessen. Du vil lede workshops, bygge prototyper og gjennomføre brukertester. Du vil være UX-lead i flere av våre spennende innovasjons- og utviklingsprosjekter, og du vil måtte jobbe tverrfaglig i team på tvers av verdikjeden. Du vil også være ansvarlig for innhenting og bruk av kundeinnsikt for bruk mot våre digitale tjenester. 

Hva slags bakgrunn har du?

For å lykkes i denne rollen trenger du relevant utdanning fra høyskole eller universitet. Har du lang og særlig relevant yrkeserfaing kan det kompensere for utdannignskravet. Du har tidligere jobbet med tjenestedesign/UX/interaksjonsdesign. Du har erfaring med universell utforming. Du har gode muntlig og skriftlig formidlingsevner. Du har også erfaring med verktøy som f.eks Axure, Sketch, eller Adobe XD. Det er viktig at du brenner for brukersentret tenkning og kan jobbe med å implementere tankesettet i organisasjonen. Dersom du har erfaring fra design sprints og smidig utvikling vil det være en fordel. Det er også ønskelig at du har god erfaring fra å jobbe i tverrfaglige team. 

Hva slags person ser vi etter?

 • Opptrer profesjonelt og utfører arbeidet i tråd med våre verdier. 
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 
 • Evne til å lede workshops.
 • Løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og i teams.

Hva kan vi tilby deg?

 • Et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag 
 • Varierte og spennende oppgaver på en arbeidsplass i rask utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1434 rådgiver med lønn i fra kr 410 000 til kr 605 000 pr. år eller stillingskode 1364 seniorrådgiver med lønn i fra kr 525 000- 800 000 pr. år. Lønn fastsettes etter en helhetlig vurdering av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Øvrig informasjon

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Dersom du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør for digitale tjenester Håvard Atle Skaug: 991 59 967

Kontaktpersoner

Håvard Atle Skaug
Avdelingsdirektør for digitale tjenester
Telefonnummer: 991 59 967

Hvem er Bufdir?

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fagdirektorat for områdene barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Vi arbeider for gode oppvekstsvilkår, gode og stabile foreldrerelasjoner, utjevning av levekårsforskjeller og bidrar til å fremme like muligheter, deltakelse og medvirkning for barn, unge og voksne.

Bufdir er administrativ leder av det statlige barne- og familievernet (Bufetat), og tilbyr barneverntjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Direktoratet er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Vi står foran store og spennende oppgaver.