Er du en pådriver og brenner for vedlikeholdsstyring?

Maintenance Manager - ansvarlig vedlikeholdssystem

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

BKK Produksjon har satt seg høye mål innenfor forvaltning, drift og vedlikehold av sine vannkraftverk (Asset Management). Derfor må verktøyene legge til rette for effektiv planlegging og god ressursutnyttelse. BKK Produksjon har ISY Jobtech som FDV/MRO/AMS/vedlikeholdssystem. Vårt mål er å utnytte dette bedre, både for eksisterende og fremtidig funksjonalitet. I tillegg åpner ny teknologi for nye måter å samle inn, bearbeide og presentere data fra anleggene. Divisjon Kraftverk søker derfor etter en medarbeider som skal være med å løfte BKK Produksjon sitt vedlikeholdssystem inn i fremtiden.

Arbeidsoppgaver

  • Ansvar for at vedlikeholdssystemet til enhver tid er et effektivt og relevant verktøy
  • Utvikle den styrende dokumentasjonen (internkontroll) for bruken av vedlikeholdssystemet
  • Jobbe aktivt i organisasjonen for bedre utnyttelse og bruk av vedlikeholdssystemet
  • Sammen med «Jobtech Systemansvarlig» sørge for den teknisk drift av vedlikeholdssystemet
  • Delta i selskapets digitaliseringsstrategi for utvikling av nye metoder innen drift, vedlikehold og forvaltning av kraftanleggene.

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning innen relevante fag. Lang erfaring innenfor feltet kan erstatte formell utdannelse

Lang erfaring med vedlikeholdsstyring og bruk av vedlikeholdssystem (Jobtech, Netbas, AMOS og tilsvarende).

Vi søker en person som er motivert for å lede utviklingen av vedlikeholdssystemet. Du må ha god muntlig og skriftlig formidlingsevne og gode samarbeidsegenskaper overfor ledelse og brukere av systemet. Det kreves god systemforståelse, både av vedlikeholdssystemet i seg selv og hvordan dette samhandler med andre systemer som benyttes i bedriften.

Personen må være en pådriver i arbeidet for å innføre nye arbeidsmetoder og øke funksjonaliteten i vedlikeholdssystemet.

Vi tilbyr

Vi tilbyr interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter.

Kontaktpersoner

Odd Sverre Arnestad
Telefonnummer: +47 95790928

Hvem er BKK?

BKK er i dag Vestlandets største kraftselskap, og ledende innen utvikling av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger.

Vår visjon,Vi gir morgendagen nye muligheter, tar utgangspunkt i BKKs stolte tradisjon for pionervirksomhet. Denne tradisjonen er verdifull for konsernet. Å bidra til en bærekraftig og god utvikling av samfunnet preger vår forretningsidé og vårt samfunnsengasjement.

BKK var opprinnelig en forkortelse for det tidligere navnet, Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap. I dag er det offisielle navnet BKK.

Våre hjemmesider: https://www.bkk.no