Er du en erfaren planlegger, med interesse for det som er under bakken?

Senioringeniør - Avdeling for byutvikling

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Oslo kommune skal for første gang utarbeide en kommunedelplan for undergrunnen, og vi søker etter en prosjektleder for dette planarbeidet. Oslo er i sterk utvikling, og sammenhengen mellom byutvikling på overflaten og rammer for styring av undergrunnen er blitt stadig viktigere. 

Arbeidet med kommunedelplanen vil skje i nært samarbeid med andre etater, og samkjørt med arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Den nye stillingen er også del av en generell kompetanseheving i etaten på spørsmål knyttet til undergrunnen, der det blant annet er opprettet en ny stilling som kommunegeolog i Avdeling for geodata.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med en kommunedelplan for undergrunnen
 • Lede og ha ansvar for større planprosesser med utfordrende byplanfaglige problemstillinger
 • Bidra og gi faglig vurdering i andre parters vurderinger
 • Bidra i utvikling av interne arbeidsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå– arkitekt/sivilingeniør/planfaglig kompetanse
 • Kunnskap og erfaring med plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk
 • Bred erfaring med å lede kompliserte planprosesser i samhandling med ulike samarbeidspartnere.
 • Høy teknisk forståelse og interesse for planlegging av undergrunnen
 • Erfaring med bruk av digitale illustrasjonsverktøy
 • Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gjennomføringsevne, fleksibilitet, evne til samarbeid og utvikling
 • Kreativ og positiv, har evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Serviceinnstilt, målrettet og har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Strukturert og leveringsdyktig

Vi tilbyr

 • Å være en del av landets største byplanmiljø
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Fleksitid
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Lønnstrinn 49-56, som tilsvarer fra kr 628 200 til kr 721 500 pr. år
 • Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Kontaktpersoner

Kjersti Granum
Enhetsleder
Morten Wasstøl
Avdelingsdirektør

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvaret for kommunens kart-, plan- og byggesakstjenester. Hos oss samarbeider ca. 500 fagpersoner om å planlegge, utvikle og ta vare på Norges største og mest komplekse by, Oslo. Vi vil ha en arbeidsplass med et mangfold som gjenspeiler befolkningen i byen vår. Derfor oppfordrer vi alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Vi vil legge til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger