Er du en engasjert lagspiller?

Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arkivverkets samfunnsoppdrag og vårt ønske om å levere gode digitale tjenester, gjør at vi må ligge langt fremme på prosjektmetodikk, prosjektarbeid og gjennomføringsevne. For å få til dette trenger vi flere med digital kompetanse som samtidig forstår interessentenes behov og arkivsektoren. Vi er virksomhetsarkitekter, prosjektledere, analytikere, historikere og samfunnsvitere og sammen utgjør vi enheten Planlegging og arkitektur i Arkivverket.

For å finne gode løsninger for morgendagens utfordringer, trenger vi de aller beste prosjektlederne som kan sørge for rask og målrettet fremdrift. Vi søker deg som har erfaring fra digitaliseringsprosjekter og som evner å lede grupper med en bred faglig bakgrunn.

Vi byr på spennende oppgaver i et arbeidsmiljø med dedikerte kolleger. Du vil som prosjektleder spille en nøkkelrolle i å drive innovasjon- og utviklingsprosesser. Du vil bidra til videreutvikling av Arkivverkets prosjektmetodikk og porteføljestyring, kvalitetssikring av prosjekter og utredningsarbeid.

Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høyskole, erfaring med bruk av anerkjent prosjektmetodikk og kan vise til gode resultater som prosjektleder. Utdanningskravet kan fravikes for særlig kvalifiserte søkere.

 

I tillegg ser vi etter følgende personlige egenskaper

  • Evnen til å lede prosjekter og motivere grupper med bred faglig bakgrunn
  • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert med gjennomføring av utredninger og analyser
  • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Engasjert, utviklingsrettet og initiativrik

 

Vi ser gjerne at du har

  • Kjennskap til arkitekturarbeid og samspillet mellom arkitektur- og prosjektprosesser
  • Erfaring med håndtering av interessenter og kompliserte behov
  • Erfaring fra digitaliseringsprosjekter, gjerne kjennskap til digitalisering av forvaltningen
  • Kjennskap til arkivarbeid, arkivsektoren og arkivlandskapet

 

Vi tilbyr:

Foruten spennende arbeidsoppgaver tilbyr vi et trivelig arbeidsmiljø ved Sognsvann. Der har vi enkel tilgang til offentlig transport, trimløyper og mulighet for trening i arbeidstiden.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver fra kr. 546.400,- til 743.100,- avhengig av kompetanse og erfaring. For særskilt godt kvalifiserte, kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

For mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt med fagdirektør Lars-Jørgen Sandberg på tlf 412 31 123, eller avdelingsdirektør Øyvind Akerhaugen på tlf 908 32 215.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning av personalet. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder eller funksjonsevne.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf offentlighetsloven § 25.

 

 

Hvem er Arkivverket?

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.

For mer informasjon se www.arkivverket.no