Er du en dyktig leder med kompetanse og interesse innen EØS-rett?

Avdelingsdirektør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. november, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Til å lede dette arbeidet har vi behov for en inspirerende og drivende leder, som har kompetanse og interesse for EØS-rett. I rollen som avdelingsdirektør vil din viktigste oppgave være å lede avdelingen for tilsyn og produkter, samt å bidra til å utvikle lovverket innen plan- og bygningsrett. Du vil inngå i ledergruppen og rapportere til direktør, i tillegg skal du være en operativ førstelinjeleder i avdelingen.

I dag består avdelingen av 10 medarbeidere, og oppdraget er å drive markedsovervåkning og tilsyn med byggevarer, heis og installasjoner, bidra med implementering av EØS-regler på byggevareområdet, samt regelverksutvikling. Videre skal avdelingen være et kompetansesenter for EØS-rett og direktiver, og delta i internasjonal myndighetsutøvelse på byggeområdet. Vi har et godt sosialt fagmiljø med høy kompetanse, og vi jobber mye tverrfaglig og har et godt samarbeid med de øvrige avdelingene i direktoratet.

Stillingen vil innebære noe reising.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle avdelingen gjennom strategisk kompetanseutvikling og støttende personalledelse
 •  Videreutvikle markedstilsynet, og overvåking og implementering av EU- og EØS-rett i norsk regelverk på byggområdet
 • Sørge for nasjonalt og internasjonalt samarbeid, både med bransjen, og med andre myndigheter innenfor fagfeltet
 • Bidra aktivt i utviklingen av direktoratet i ledergruppen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå (for eksempel jurist, sivilingeniør eller samfunnsgeograf). Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med tilsynsarbeid og markedskontroll
 • Erfaring med EØS-rett
 • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk
 • Dokumentert ledererfaring er en fordel
 • Erfaring fra offentlig sektor og med offentlig saksbehandling vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du har evne til strategisk tenkning og tydelig prioritering
 • Du har evne til å være operativ og drive støttende personalledelse
 • Du har gode kommunikasjonsevner og evner til relasjonsbygging
 • Du er en pådriver
 • Du er opptatt av å skape delingskultur
 • Du har god forståelse for rollen vår som myndighetsutøver

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende lederrolle hvor du får være med på å utvikle lovverket innenfor plan- og bygningsrett
 • Et godt arbeidsmiljø i et direktorat som jobber med samfunnsoppgaver som får stor politisk oppmerksomhet
 • Mulighet til faglig og personlig utvikling i et bredt sammensatt faglig miljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet til boliglån etter regler fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Lønn etter avtale
 • Direktoratet følger statens arbeidstidsordninger og har en god personalpolitikk
 • Vi holder til i moderne og hyggelige lokaler i Oslo sentrum

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet.

Vi er en del av statens inkluderingsdugnad og oppfordrer kvalifiserte søkere som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV om å søke. Vi gjør oppmerksom på at opplysningene kan bli brukt til statistikkformål jf. regjeringens inkluderingsdugnad.

Regler i offentlighetsloven om rett til innsyn i søkerlister, gjelder for direktoratet. Du som søker vil bli varslet før eventuell offentliggjøring skjer.

Kontaktpersoner

Per-Arne Horne
Direktør
E-postadresse: pah@dibk.no
Mobil: 977 99 275

Hvem er Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)?

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er eit nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndigheit på fleire område innan bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Direktoratet er tilsynsmyndigheit for byggjevaremarknaden og ansvarleg for den sentrale godkjenningsordninga for føretak med ansvarsrett. Regelverket er viktig for det enkelte byggverket og det bygde miljøet, og direktoratet skal ha innsyn i korleis reglane verkar. Direktoratet si oppgåve er å auke kunnskapen om byggjereglar og byggjesaksprosess i næringa, i kommunane og blant bustad- og byggjeigarar.

Vi er i dag 90 tilsette, og har kontor i Oslo og på Gjøvik. Direktoratet for byggkvalitet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.