Er du en dyktig IT-person som ønsker å bli en del av IT-drift i NVE?

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

På seksjon for IT-drift og brukerstøtte har vi ledig én stilling i Driftsteamet og vi søker en utadvendt og teknisk interessert medarbeider. Hos oss vil du få brynet deg på tekniske problemstillinger og du vil få jobbe tett med både IT- brukerstøtte og IT- utviklingsteamet, i tillegg til de øvrige fagavdelingene i NVE. IT-drift ivaretar alle driftsoppgaver for NVEs IT-systemer. IT miljøet i NVE består av Linux og Windows servere, og det er startet en prosess med å ta i bruk sky for nye tjenester.

Stillingen er fast og du vil inngå i et team på 6 personer. Seksjon for IT-drift og brukerstøtte teller totalt 13 personer inkludert to lærlinger

NVEs hovedkontor er lokalisert i Oslo med 5 regionskontor spredt rundt i landet i tillegg til fjellskredovervåkningen i Stranda og Kåfjord, seksjonen har ansvaret for IT-løsninger for alle lokasjoner og noe reising må påberegnes.

I NVE er det stor mulighet for utvikling. Avhengig av personlige egenskaper og kunnskap vil det være mulig å påvirke stillingens innhold og ansvarsområder. 

Arbeidsoppgaver

 • Være med å drifte NVEs IT-systemer igjennom egne ansvarsområder
 • Kunne drive prosesser
 • Være formidler og samarbeidspartner med Brukerstøtte, IT-utvikling, systemeier og brukere
 • Lage systemdokumentasjon, veiledninger og lære opp kolleger og brukere av datasystemene
 • Inngå i 24/7 vaktordning (for tiden hver 6. uke)
 • Jobben kan innebære noe reisevirksomhet NVE har iverksatt et prosjekt innenfor virksomhetsutvikling og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme.

Ønskede kvalifikasjoner

Krav:

 • Høyere utdannelse innen IT på bachelornivå eller tilsvarende. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet 
 • Minimum 3 års arbeidserfaring fra IT-drift
 • Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk

Ønskelig/fordelaktig med kjennskap til en eller flere:

 • IT-sikkerhet
 • Azure/skytjenester
 • Automatisering av driftstjenester med f.eks. Powershell
 • Windows server og Linux
 •  ITIL
 • Nettverk Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå Konfidensielt.

Personlige egenskaper

 • Evne til å drive prosesser, og jobbe godt i team
 • Utadvendt, med godt humør og serviceinnstilt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet, løsningsorientert og fleksibel
 • Like å prøve ut ny teknologi
 • Selvstendig og strukturert
 • Høy gjennomføringsevne Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i en samfunnsviktig organisasjon
 • Dyktige kolleger i et hyggelig, uformelt og spennende arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Trivelige lokaler sentralt på Majorstuen
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser

Årslønn innenfor spennet kr 500 000 – 750 000 i stillingskode avdelings-/over-/senioringeniør (1085/1087/1181) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Spørsmål om stillingen kan rettes til Gruppeleder Tom Arild Bøhmer på telefon 22 95 91 27 eller Trond Hatleberg på telefon 22 95 94 20. Søknadsfrist 23.08.2020 Legg ved vitnemål elektronisk. Attester tas med til eventuelt intervju. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges). 

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 98 62
Tom Arild Bøhmer
Senioringeniør (gruppeleder)
Telefonnummer: 22 95 91 27
Trond Svendsen Hatleberg
Seksjonssjef
Telefonnummer: 22 95 94 20

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger